Noe av det første man må forholde seg til i et regnskapsprogram er kontoer. Dette er forskjellige firesifrede koder som brukes for å beskrive blant annet hva slags inntekt eller utgift du har hatt i regnskapet ditt. Hvis du for eksempel setter en utgift på en konto for reisekostnader så vet Fiken da at dette skal sendes videre til rett plass for reisekostnader i Skattemeldingen i Altinn. Skatteetaten "forstår" da hvorfor du mener dette er en kostnad som er relevant for selskapet ditt.

Fiken har laget en egen kontohjelper som hjelper deg å finne riktig regnskapskonto: Les mer her: Fikens Kontohjelp

Oversikt over kontoklasser

Kontoene er fordelt på forskjellige klasser, det vil si forskjellig førstesiffer:

 • 1XXX er verdier som bankkonto, penger til gode fra kunder, og andre større eiendeler.
 • 2XXX er gjeld og egenkapital i foretaket.

Beløp som settes på disse to klassene kommer ikke på resultatregnskapet og vil ikke endre hvor mye foretaket skal skatte.

 • 3XXX brukes kun for inntekter og Fiken viser derfor disse under Salg. Når du fakturerer noe skal det havne her.

4XXX-8XXX brukes for utgifter, og Fiken viser derfor disse under Kjøp: 

 • 4XXX brukes typisk om varekostnader (og frakt av varer).
 • 5XXX er for utgifter ved å ha ansatte (som lønn).
 • 6XXX er til driftsutgifter (kontorutgifter, småutstyr, ting som forbrukes i selskapet).
 • 7XXX er diverse andre utgifter.
 • 8XXX er finansinntekt og -kostnad (for eksempel renteinntekt føres altså også her).

Det er summen av 3XXX minus 4XXX-8XXX som bestemmer overskuddet ditt og hvor mye du skal skatte av.

Hva er viktig når du vurderer konto?

 1. Det aller viktigste er å vurdere om utgiften eller inntekten i det hele tatt hører hjemme i selskapet ditt.
 2. Dersom du er mva-registrert er det viktig å føre korrekt mva-sats (f.eks 15% eller 25%).
 3. Det er også viktig å sette den i korrekt klasse.

Hva er mindre viktig?

 • Om du setter på konto 6540 eller 6780 er ikke like viktig. Man skal selvfølgelig alltid prøve å finne den mest korrekte kontoen, men det endrer ikke noe i hvor mye du skal skatte om du velger 7540 i stedet for 7320. 

Spesielle utgifter

 • Kjøp av gjenstander som koster 15 000 kr og skal vare i tre år eller lengre må behandles på en spesiell måte. Les gjerne mer her om eiendeler og avskrivninger.
 • Noen få kontoer oppfører seg litt annerledes ved å ha tillegget "ikke fradragsberettiget" på slutten av kontonavnet.
  • Dette gjelder feks. konto 7799 Annen kostnad, ikke fradragsberettiget.
  • Slike kontoer reduserer ikke skatten din. Disse brukes feks dersom du har en privat linje på en faktura som ellers er relevant for selskapet.

Kontohjelp

Husk at du kan søke på kontohjelp direkte under Oversikt-> Kontoer, eller for eksempel når du oppretter et nytt kjøp fra Kjøp-> Nytt kjøp. I søkefeltet kan du skrive inn stikkord på hva du ønsker å registrere, som f.eks pc, strøm, taxi osv. Fiken vil da foreslå kontoer som kan være relevante:

Du kan også søke på en egen nettside som heter Kontohjelp, les mer her: Fikens Kontohjelp.

Mer informasjon