En person som er ansatt i foretaket ditt må settes opp med minst ett arbeidsforhold. Dette er en måte å definere hva slags jobb den ansatte gjør for foretaket ditt. Alle ansatte har minst ett arbeidsforhold og noen veldig få ansatte kan ha to eller flere arbeidsforhold.

1. Opprette et arbeidsforhold

Normalt opprettes et arbeidsforhold samtidig som du oppretter den ansatte i foretaket ditt via Lønn -> Ansatte ->Opprett ny ansatt, fyller ut informasjonen og klikker "Lagre".

2. Opprette flere arbeidsforhold

Noen veldig få ansatte har behov for å legge inn flere arbeidsforhold. Merk at 99% av de ansatte ikke trenger dette. Du kan opprette flere arbeidsforhold på en ansatt via Lønn -> Ansatte og klikke deg inn på den ansatte det gjelder.

3. Arbeidsforhold på den ansatte i andre systemer

Dersom du tidligere har brukt et annet system eller rapportert a-melding direkte på Altinn så har den ansatte allerede fått et arbeidsforhold på a-meldingen. Når du oppretter et nytt arbeidsforhold i Fiken vil Skatteetaten forsøke å koble informasjonen fra arbeidsforholdet i Fiken sammen med det tidligere arbeidsforholdet og se at dette dreier seg om samme person. Som oftest lykkes Altinn med dette, men noen ganger kan det være at Altinn ikke gjenkjenner at det er snakk om samme person. 

Desto mer nøyaktig du er med å legge inn lik informasjon i Fiken som den informasjonen som var på det tidligere arbeidsforholdet, desto større sjanse er det for at Altinn skjønner at dette er samme person.

Dersom Altinn ikke skjønner at arbeidsforholdet i Fiken dreier seg om samme person som arbeidsforholdet i det gamle systemet ditt, så vil Altinn fortsatt forvente å få a-meldinger fra det gamle systemet. Les mer om det her.

4. Rapportere arbeidsforhold hver måned

Når du først har opprettet et arbeidsforhold så er det viktig å innrapportere dette arbeidsforholdet via en a-melding hver eneste måned.

5. Rapportere arbeidsforhold uten lønn i en måned

Dersom foretaket ikke har betalt ut lønn i en måned må du allikevel sende inn en a-melding for måneden. Dersom du ikke rapporterer inn noe vil Skatteetaten tro at du har glemt å sende inn og du risikerer å få bøter. Dersom du ikke har betalt ut lønn må du derfor sende inn en tom a-melding som vist i hjelpeartikkelen: A-melding uten lønn / tom a-melding. 

6. Rapportere arbeidsforhold flere ganger i en måned

Det er ikke noe i veien for å rapportere at arbeidsforhold flere ganger i en måned. Det kan feks være at den ansatte fikk lønnsutbetaling to ganger. Da lager du to lønnsutbetalinger på de to forskjellige datoene. Eller det kan være at du har flere ansatte og en annen ansatt får lønn på en annen dato. Da vil alle arbeidsforhold du har lagt inn i Fiken bli rapportert inn hver gang, men det går helt fint.

7. Permisjon

Les mer her om hvordan du registrerer permisjon på en ansatt.

8. Avslutte arbeidsforhold

Dersom en ansatt slutter i selskapet ditt er det viktig at det registreres en sluttdato i Fiken og dette rapporteres inn via en a-melding. Dersom dette ikke gjøres vil Skatteetaten fortsatt forvente å få a-meldinger hver måned, og du kan i verste fall få gebyrer om dette ikke blir levert.

  • Du kan registrere at en ansatt slutter på arbeidsforholdet ved først å gå på Lønn -> Ansatte, velge den ansatte det gjelder og klikke på "Avslutt ansattforhold". Sett så Til-dato på den ansatte.

  • Dette vil da bli rapportert inn på neste innsendte lønnsutbetaling med A-melding.
  • Du kan om ønskelig sende en helt tom lønnsutbetaling nå umiddelbart for at Skattetaten skal få beskjed om avslutningen med en gang. Oppdatere A-melding.

Mer informasjon

  • Lønnstyper: Her kan du lese mer om de forskjellige lønnstypene som er tilgjengelige. 
  • Feriepenger: En forklaring på hvordan du legger inn feriepenger.