Noen ganger er det nyttig å sende inn en A-melding fra Fiken uten faktisk lønn. Dette gjelder spesielt i tre tilfeller.

  1. Det har ikke blitt betalt ut lønn i en måned og du må derfor sende en tom a-melding.
  2. Du har gjort en endring på en ansatt og vil rapportere dette inn selv om du ikke har noen ny lønn å rapportere.
  3. Du har en feilmelding som vises i Fiken og har gjort endringer utenfor Fiken (feks direkte på Altinn eller i ett annet system)
    Du må da sende en tom a-melding for hver av månedene du har en feilmelding for.


Gå på Lønn->Lønnsutbetaling og velg Ny tom lønnsutbetaling.
Beløpet er da null på alle ansatte, send så a-meldingen til Altinn på vanlig måte. Dersom en av de ansatte skal ha lønn legger du inn lønn på denne personen, men lar den andre ansatte stå uten lønnslinje.