Selv om du ikke betaler ut lønn hver måned, skal du uansett sende a-melding til Altinn hver måned. I slike tilfeller må du sende en tom a-melding. Det kan også være tilfeller der du har gjort en endring på en ansatt og vil rapportere dette inn (selv om du ikke har noen ny lønn å rapportere). Eller du kan ha en feilmelding som vises i Fiken, men har gjort endringer utenfor Fiken (f.eks direkte på Altinn eller i et annet system), og ønsker å se om feilmeldingen nå forsvinner. Du må da sende en tom a-melding for hver av månedene du har en feilmelding for.


Du oppretter en tom a-melding ved å gå til Lønn -> Lønnsutbetaling og velge "Ny tom lønnsutbetaling":

Beløpet vil da være null på alle ansatte. Hvis en av de ansatte skal ha lønn legger du inn lønn på denne personen, men lar den/de andre ansatte stå uten lønnslinje. Send a-meldingen til Altinn på vanlig måte.

Mer informasjon