Alle aksjeselskap skal levere aksjonærregisteroppgaven årlig innen 31. januar. Informasjonen som fylles inn på denne er for det forrige kalenderåret, og brukes av Skatteetaten i ferdigutfyllingen av aksjonærenes personlige skattemelding (selvangivelse).

Selve oppgaven baserer seg ikke på informasjon som finnes i regnskapet, og du kan dermed ikke levere den fra Fiken. For å levere den direkte i Altinn kan du gjøre følgende:

1. Finn oppgaven på Altinn

Logg deg inn på Altinn og velg å representere foretaket. Klikk deretter i innboksen på Aksjonærregisteroppgaven (RF-1086).

2. Utfylling av oppgaven

De tre mulige scenariene er:

Du har levert aksjonærregisteroppgave tidligere år og det er verken tatt ut utbytte eller vært endringer i eierforhold det siste året

I dette tilfellet kan du godkjenne utkastet Skattetaten har laget for deg.

Du har et nytt aksjeselskap

I dette tilfellet må du selv fylle ut en del informasjon om aksjene og aksjonærene i selskapet. Informasjonen om aksjene kan du finne på stiftelsesdokumentene som ble sendt som en del av registreringen av selskapet til Brønnøysundregistrene.
Her er et eksempel på hvordan aksjonærregisteroppgaven fylles ut for et nystartet selskap med 30 000 aksjer som har kr 1 som pålydende, slik at aksjekapitalen er på kr 30 000:

Post 19-30 fylles ut for hver av aksjonærene i selskapet, og summen av antall aksjer må stemme med totalsummen for selskapet for at leveringen ikke skal bli avvist.

Du har betalt ut utbytte eller det har vært endringer i eierforhold

Utbetaling av utbytte eller endringer i forhold til hvem som eier aksjer (salg mellom eiere, emisjoner, osv) er de to vanligste grunnen til at du må endre på den ferdigutfylte oppgaven. Skatteetaten har satt opp en del eksempel på utfyllingen i disse og andre vanlige tilfeller på denne siden.

Mer informasjon

Fiken har dessverre ikke anledning til å gi support på en oppgave som leveres direkte i Altinn, men det er flere måter du kan få hjelp på:

  • Skatteetaten har samlet informasjon her.
  • Du kan ringe Skatteetaten direkte på 800 80 000 for hjelp til utfylling.
  • Fiken setter deg gjerne i kontakt med regnskapsførere som kan hjelpe deg. Se en oversikt her over regnskasbyråer som kan Fiken godt.