Alle aksjeselskap skal levere aksjonærregisteroppgaven årlig innen 31. januar. Informasjonen som fylles inn på denne er for det forrige kalenderåret, og brukes av Skatteetaten i ferdigutfyllingen av aksjonærenes personlige skattemelding (selvangivelse). 

Hvis du fyller ut aksjeeierboken i Fiken, kan du sende inn aksjonærregisteroppgaven fra Fiken med et par tasteklikk. Les mer om dette her: Aksjeeierbok.

I aksjeeierboken fyller du inn informasjon om hvem som er eiere av selskapet, og om det har vært endringer blant eierne eller endringer i aksjekapitalen, og når du skal til å sende aksjonærregisteroppgaven fra Fiken vil du kunne fylle inn informasjon om det er utbetalt utbytte. Både innsending til Altinn og signering av aksjonærregisteroppgaven gjør du direkte fra Fiken, slik du slipper å logge deg inn i Altinn.

Opprett og send inn Aksjonærregisteroppgaven fra Fiken

Du må først opprette og legge inn alle relevante hendelser i aksjeeierboken i Fiken, og når du er ferdig med dette, kan du levere aksjonærregisteroppgaven. Klikk på "Lever aksjonærregisteroppgave" som vises i skjermbildet under. 

Kontrollpunkter

Før innsendelse av aksjonærregisteroppgaven vil du gå gjennom noen kontrollpunkter i Fiken. Dette er for å kontrollere at informasjonen i aksjeeierboken virker å være korrekt. Vi sjekker blant annet at all informasjon som vi trenger til aksjonærregisteroppgaven er med, og dersom det er noen feil på navn eller ID på eierne får du beskjed om dette. 

På et av kontrollpunktene må du fylle inn om du har betalt ut utbytte. For aksjonærregisteroppgaven for 2020 gjelder det da utbytte som ble avsatt for 2019 og eventuelt tilleggsutbytte eller ekstraordinært utbytte utbetalt i 2020. 

Innsending av aksjonærregisteroppgave

Når kontrollpunktene er gjennomført, klikker du på "Opprett aksjonærregisteroppgave" for å lage aksjonærregisteroppgaven:

Altinn-oppsett

Før du kan sende inn aksjonærregisteroppgaven må du sette opp en kobling mot Altinn. Har du sendt andre skjemaer fra Fiken har du allerede denne koblingen. Følg denne veiledningen dersom du ikke har sendt noe fra Fiken til Altinn før. 

Signering og innsending

Når kontrollpunktene er gjennomgått får du opp selve aksjonærregisteroppgaven. Klikk da på knappen for "start innsending til Altinn". 

Fyll inn din påloggingsinformasjon til Altinn. Deretter vil du få opp skjermbilder for å sende og signere skjemaet.

Finne innsendt aksjonærregisteroppgave i Altinn

Etter at aksjonærregisteroppgaven er sendt og signert fra Fiken vil du finne igjen aksjonærregisteroppgaven under "arkiv" i innboksen til selskapet i Altinn. Du kan klikke på dette skjemaet i Altinn for å hente ut PDF-versjon av skjemaet. 

Manuell utfylling av Aksjonærregisteroppgaven på Altinn

Hvis selskapet har hendelser som kapitalforhøyselse (emisjon), kapitalnedsettelse, aksjesplitt, aksjespleis, fusjon eller fisjon, er ikke dette noe som støttes i Fiken pr i dag. Du må derfor levere dette manuelt i Altinn. Skatteetaten har veiledning på hvordan slike aksjonærregisteroppgaver skal fylles ut her: Eksempler på utfylling av Aksjonærregisteroppgaven.

1. Finn oppgaven på Altinn

Logg deg inn på Altinn og velg å representere foretaket. Klikk deretter i innboksen på Aksjonærregisteroppgaven (RF-1086).

2. Utfylling av oppgaven

De tre mulige scenariene er:

Du har levert aksjonærregisteroppgave tidligere år og det er verken tatt ut utbytte eller vært endringer i eierforhold det siste året

I dette tilfellet kan du godkjenne utkastet Skattetaten har laget for deg.

Du har et nytt aksjeselskap

I dette tilfellet må du selv fylle ut en del informasjon om aksjene og aksjonærene i selskapet. Informasjonen om aksjene kan du finne på stiftelsesdokumentene som ble sendt som en del av registreringen av selskapet til Brønnøysundregistrene.
Her er et eksempel på hvordan aksjonærregisteroppgaven fylles ut for et nystartet selskap med 30 000 aksjer som har kr 1 som pålydende, slik at aksjekapitalen er på kr 30 000:

Post 19-30 fylles ut for hver av aksjonærene i selskapet, og summen av antall aksjer må stemme med totalsummen for selskapet for at leveringen ikke skal bli avvist.

Du har betalt ut utbytte eller det har vært endringer i eierforhold

Utbetaling av utbytte eller endringer i forhold til hvem som eier aksjer (salg mellom eiere, emisjoner, osv) er de to vanligste grunnen til at du må endre på den ferdigutfylte oppgaven. Skatteetaten har satt opp en del eksempel på utfyllingen i disse og andre vanlige tilfeller på denne siden.

Mer informasjon

  • Aksjeeierbok: Hvordan du oppretter og fyller ut aksjeeierbok i Fiken.
  • Skatteetaten har samlet informasjon her.