Du kan importere leverandører fra en Excel-fil gjennom menyvalget Foretak -> Leverandørimport. Vi støtter automatisk formatet fra Visma e-accounting og Fiken. 

For andre løsninger må du formatere Excel-filen slik at den inneholder følgende kolonner (de som er valgfrie kan sløyfes):

Overskrift
Obligatorisk
Kommentar
Navn
 
 
Orgnr
X
Organisasjonsnr på leverandøren; blank om det er f.eks et utenlandsk foretak.
Adresse
X

Adresse2
 

Postnr
X

Poststed

Blir automatisk lagt inn fra Postens database om det mangler.
Land
X

E-post
X

Telefon
X

Nederst i hjelpeartikkelen ligger en Excel-fil som kan brukes som mal. Merk at overskriftene skal være i filen, så legg inn leverandørdataene fra rad nummer to.

Importen går gjennom alle radene nedover til det kommer en blank rad, eller det ikke er flere rader igjen i regnearket. Land blir satt til Norge hvis blank. Kontakten antas å være privatperson hvis organisasjonsnummer er blankt.

Gjør gjerne leverandørimporten på et testforetak først for å se at det blir riktig.

Det er også mulig å importere fra leverandører fra et annet foretak i Fiken. Gå da først på Foretak->Eksport av regnskap i det andre foretaket i Fiken. Last ned Kontakter, produkter og regnskap for 2018. Denne filen kan du laste opp igjen under Foretak->Import av leverandører på foretaket du vil importere til.

Mer informasjon