Du kan importere leverandører fra et annet system inn i Fiken gjennom menyvalget Foretak -> Leverandørimport. Vi støtter automatisk formatet fra Visma e-accounting og Fiken. 

For andre løsninger må du legge alle leverandørene inn i en Excel-fil som inneholder følgende kolonner/overskrifter (for hver leverandør du legger inn er det kun navn som er påkrevd, de andre feltene er valgfrie å fylle inn):

OverskriftKommentar
NavnPåkrevd
OrgnrOrganisasjonsnr på leverandøren; blank om det er f.eks et utenlandsk foretak.
Adresse
Adresse2
Postnr
PoststedBlir automatisk lagt inn fra Postens database om det mangler.
Land
E-post
Telefon

Nederst i hjelpeartikkelen ligger en Excel-fil du kan bruke som mal. Merk at overskriftene skal være i filen, så legg inn leverandørdataene fra rad nummer to.

  • Importen går gjennom alle radene nedover til det kommer en blank rad, eller det ikke er flere rader igjen i regnearket. 
  • Land blir satt til Norge hvis blank. 
  • Kontakten antas å være privatperson hvis organisasjonsnummer er blankt.

NB! Gjør gjerne leverandørimporten på et testforetak først for å se at det blir riktig.

Det er også mulig å importere fra leverandører fra et annet foretak i Fiken. Gå da først på Foretak->Eksport av regnskap i det andre foretaket i Fiken. Last ned Kontakter, produkter og regnskap for 20xx. Denne filen kan du laste opp igjen under Foretak->Import av leverandører på foretaket du vil importere til.

Mer informasjon