Når foretaket blir mva-registrert kan du kreve mva-fradrag for kjøp du har gjort før mva-registreringen. For å gjøre dette må utgiftene være nært nok knyttet til inntektene som danner grunnlag for mva-registreringen. 

Eksempel: Du ble mva-registrert mars 2021.


Du vil da som hovedregel kunne kreve mva-fradrag for:

 • Varer du kjøpte inn før mars som ble solgt med mva i mars , eller vil bli solgt med mva senere. 
 • Utstyr du kjøpte inn før mars som fortsatt skal bli brukt i foretaket etter mars.
 • Tjenester du kjøpte før mars som blir benyttet i mars eller senere.

Du vil IKKE kunne kreve mva-fradrag for:

 • Varer du kjøpte inn før mars som ble solgt uten mva før mars.
 • Utstyr du kjøpte inn før mars som ikke lengre blir brukt i foretaket etter mars
 • Tjenester du kjøpte før mars som ble benyttet før mars.

Hvis du er usikker på hva du kan kreve mva tilbake for kan du kontakte Skatteetaten på chat (https://www.skatteetaten.no/kontakt/chat-med-oss/) eller telefon 800 80 000 for å avklare dette. 

1. Hvordan krever jeg tilbakegående mva. for et regnskapsår jeg allerede har levert Selvangivelse for? 

Her ser du et eksempel på hvordan du kan kreve tilbakegående mva. dersom du ble mva-registrert i mai/juni 2021 og skal kreve tilbakegående oppgjør for perioder i 2020 eller tidligere. Du skal da ikke endre noe på disse kjøpene i Fiken. 

Steg 1 av 4: Finn kjøpene

 • Finn kjøpene du vil kreve mva. fradrag for, for eksempel under Kjøp -> Kjøpsoversikt om du førte i Fiken det året. 
 • Noter deg mva-beløpet som du finner på kvitteringene eller fakturaene.
 • Legg sammen alle mva-beløpene, feks i et excel-ark.

Steg 2 av 4: Opprett en fri postering i 2021

Klikk på Annet -> Fri postering:

 • Bruk konto 2740 som til-konto og 7798 Annen kostnad (mva-kode "ingen") på fra-konto.

Steg 3 av 4: Send inn oppgave manuelt på Altinn

Klikk på "Start tjeneste"

Du er nå inne i selve skjemaet på Altinn.

 • Velg "Tilleggsmelding".
 • Velg "To månedlig".
 • Velg den første terminen du ble mva-registrert sjekk brevet fra Skattetaten som bekrefter hvilken måned dette er. I vårt eksempel velger vi "September/oktober".
 • Velg riktig år, som i vårt eksempel er "2020".
 • Klikk på "Neste".

Du skal nå fylle inn summene vi fant i steg 3 over:

 1. Legg inn en kommentar om hvilke måneder du krever tilbakegående oppgjør for, f.eks "Dette er krav om tilbakegående mva-oppgjør for jan-desember 2020 i forbindelse med at foretaket har blitt mva-registrert."
 2. Kontroller skjemaet.
 3. Gå videre til signering.
 4. Velg "Signer og send inn".

Steg 4 av 4: Registrer innbetaling i Fiken

Dersom Skatteetaten godkjenner oppgaven din skal de betale ut pengene du har til gode i løpet av ti dager. Når de har betalt ut pengene til deg så kan du gå til Annet-Fri postering og legge inn følgende:

2. Hvordan krever jeg tilbakegående mva for et regnskapsår jeg IKKE har levert Selvangivelse for?

Her ser du et eksempel på hvordan du kan kreve tilbakegående mva dersom du ble mva-registrert i september/oktober 2021 og skal kreve tilbakegående oppgjør for periodene før dette. Du skal først registrere kjøpene dine i Fiken med mva, deretter skal du sende skjemaet inn i Altinn manuelt ved å bruke tallene du finner i Fiken.

NB! Du må levere den vanlige oppgaven for den første terminen din, før du kan kreve tilbakegående mva.

Steg 1 av 5: Endre kjøp

 • Dersom du allerede har registrert alle dine kjøp med mva, trenger du ikke å gjøre noe. 
 • Dersom du har registrert et eller flere kjøp uten mva før du ble mva-registrert må du endre disse slik at du får med mva på kjøpene. Dette må du gjøre på alle du vil kreve mva-fradrag for ved å endre kjøp.
 • Dersom kjøpet er registrert som en eiendel, må du først slette eiendelen. Så endrer du på kjøpet og spesifiserer det med mva, og oppretter tilslutt eiendelen på nytt. 

Steg 2 av 5: Opprett oppgavene i Fiken

Klikk på Oversikt -> MVA og gjør dette for alle mva-oppgavene i 2021 som tilhører perioder før du ble registrert:

 • Klikk på "Opprett skattemelding".
 • Klikk på "Skattemeldingen er registrert direkte i Altinn".

Steg 3 av 5: Finn grunnlaget for oppgaven du skal levere

Legg sammen summen på postene 12-18 (som oftest vil det kun være en sum på post 14) med de eventuelle summene det er ført på posten 12-18 i de andre mva-oppgavene, slik at du får en totalsum pr post for alle mva-oppgavene.Steg 4 av 5: Send inn oppgave manuelt på Altinn

Klikk på "Start tjeneste".

Du er nå inne i selve skjemaet på Altinn.

 • Velg "Tilleggsmelding".
 • Velg "To månedlig".
 • Velg den første terminen du ble mva-registrert sjekk brevet fra Skattetaten som bekrefter hvilken måned dette er. I vårt eksempel velger vi "September/oktober".
 • Velg riktig år, som i vårt eksempel er "2021".
 • Klikk på "Neste".

Du skal nå fylle inn summene vi fant i steg 3 over:

 1. Legg inn en kommentar om hvilke måneder du krever tilbakegående oppgjør for, f.eks "Dette er krav om tilbakegående mva-oppgjør for jan-aug 2021 i forbindelse med at foretaket har blitt mva-registrert."
 2. Kontroller skjemaet.
 3. Gå videre til signering.
 4. Velg "Signer og send inn".

Steg 5 av 5: Registrer innbetaling i Fiken

Dersom Skatteetaten godkjenner oppgaven din skal de betale ut pengene du har tilgode i løpet av ti dager.

Gå til Oversikt -> MVA og velg en av terminene før du ble mva-registrert.  Klikk på "Registrer betaling" og sett hele summen som innbetalt mot denne ene terminen. Legg inn den summen du fikk utbetalt og velg den datoen denne summen ble utbetalt til deg:

Gå inn på de andre terminene fra før du ble mva-registrert og klikk på "Sett som oppgjort på andre måter":

3. Hvordan krever jeg både tilbakegående mva for et regnskapsår jeg har levert Selvangivelse for og et regnskapsår jeg ikke har levert Selvangivelse for?

La oss si at du ble mva. registrert i september 2021 og ikke har levert skattemelding for 2021 enda. Du har nå kjøp både tidligere i 2021 og kjøp fra 2020 som du vil kreve tilbakegående mva for.

Du følger da henvisningene for både punkt 1 og punkt 2 uavhengig av hverandre.

1. Kjøpene fra 2020 eller tidligere krever du slik vist i punkt 1. Det vil si en tilleggsoppgave kun for disse kjøpene. 

2. Kjøpene fra 2021 krever du slik vist i punkt 2 Det vil si en ekstra tilleggsoppgave kun for disse kjøpene. 

Mer informasjon