Når foretaket blir mva-registrert kan du kreve mva-fradrag for kjøp du har gjort før mva-registreringen. For å gjøre dette må utgiftene være nært nok knyttet til inntektene som danner grunnlag for mva-registreringen. Under følger to eksempler:

 • Varer du kjøpte inn før du ble mva-registrert, som fra nå selges med mva, gir deg rett til tilbakegående mva-oppgjør.
 • Kjøp av en tjeneste som ble brukt før du ble mva-registrert og som dermed ikke lenger har en verdi i selskapet ditt, vil ikke gi rett til tilbakegående mva-oppgjør.

Hvis du er usikker på hva du kan kreve mva tilbake for kan du kontakte skatteetaten på 800 80 000 for å avklare dette. 

1. Hvordan krever jeg tilbakegående mva for ett regnskapsår jeg allerede har levert Selvangivelse for? 

Her ser du et eksempel på hvordan du kan kreve tilbakegående mva dersom du ble mva-registrert i september/oktober 2019 og skal kreve tilbakegående oppgjør for perioder i 2018 eller tidligere. Du skal da ikke endre noe på disse kjøpene i Fiken. 

NB! Du må levere den vanlige oppgaven for den første terminen din, før du kan kreve tilbakegående mva.

Steg 1 av 4: Finn kjøpene

 • Finn tilbake kjøpene fra for eksempel Kjøp -> Kjøpsoversikt. 
 • Noter deg mva-beløpet som du finner på kvitteringen eller fakturaen, og hvilken konto kjøpet er ført på.

Steg 2 av 4: Opprett en fri postering i 2019

Klikk på Annet->Fri postering

 • Bruk konto 2740 som til-konto og kostnads-kontoen fra steg 1 (med "Ingen mva") som fra-konto. 
 • Dersom kjøpet er registrert som eiendel skal du bruke konto 7798 Annen kostnad som fra-konto (istedet for kontoen eiendelen ble registrert mot). 
 • Velg "Ny linje" for å registrere flere kjøp i samme postering.

Steg 3 av 4: Send inn oppgave manuelt på Altinn

 • Logg deg inn på www.altinn.no.
 • Velg å representere foretaket, ikke deg personlig:

Klikk på "Alle skjema" og skriv "rf-0002" i søkefeltet.

Klikk på det første treffet "Merverdiavgift (mva/moms) – alminnelig mva-melding RF-0002": 


Klikk på "Start tjeneste"

Du er nå inne i selve skjemaet på Altinn.

 • Velg "Tilleggsmelding".
 • Velg "To månedlig".
 • Velg den første terminen du ble mva-registrert sjekk brevet fra Skattetaten som bekrefter hvilken måned dette er. I vårt eksempel velger vi "September/oktober".
 • Velg riktig år, som i vårt eksempel er "2019".
 • Klikk på "Neste".

Du skal nå fylle inn summene vi fant i steg 3 over:

 1. Legg inn en kommentar om hvilke måneder du krever tilbakegående oppgjør for, f.eks "Dette er krav om tilbakegående mva-oppgjør for jan-desmber 2018 i forbindelse med at foretaket har blitt mva-registrert."
 2. Kontroller skjemaet.
 3. Gå videre til signering.
 4. Velg "Signer og send inn".

Steg 4 av 4: Registrer innbetaling i Fiken

Dersom Skatteetaten godkjenner oppgaven din skal de betale ut pengene du har tilgode i løpet av ti dager. Når de har betalt ut pengene til deg så kan du gå til Annet-Fri postering og legge inn følgende:

2. Hvordan krever jeg tilbakegående mva for et regnskapsår jeg IKKE har levert Selvangivelse for? 

Her ser du et eksempel på hvordan du kan kreve tilbakegående mva dersom du ble mva-registrert i september/oktober 2019 og skal kreve tilbakegående oppgjør for periodene før dette. Du skal først registrere kjøpene dine i Fiken med mva, deretter skal du sende skjemaet inn i Altinn manuelt ved å bruke tallene du finner i Fiken.

NB! Du må levere den vanlige oppgaven for den første terminen din, før du kan kreve tilbakegående mva.

Steg 1 av 5: Endre kjøp

 • Dersom du allerede har registrert alle dine kjøp med mva, trenger du ikke å gjøre noe. 
 • Dersom du har registrert et eller flere kjøp uten mva før du ble mva-registrert må du endre disse slik at du får med mva på kjøpene. Dette må du gjøre på alle du vil kreve mva-fradrag for ved å endre kjøp.

Steg 2 av 5: Opprett oppgavene i Fiken

Klikk på Oversikt -> MVA og gjør dette for alle mva-oppgavene i 2019 som tilhører perioder før du ble registrert:

 • Klikk på "Opprett skattemelding".
 • Klikk på "Skattemeldingen er registrert direkte i Altinn".

Steg 3 av 5: Finn grunnlaget for oppgaven du skal levere

Legg sammen summen på postene 12-18 (som oftest vil det kun være en sum på post 14) med de eventuelle summene det er ført på posten 12-18 i de andre mva-oppgavene, slik at du får en totalsum pr post for alle mva-oppgavene.

Steg 4 av 5: Send inn oppgave manuelt på Altinn

 • Logg deg inn på www.altinn.no.
 • Velg å representere foretaket, ikke deg personlig:

Klikk på "Alle skjema" og skriv "rf-0002" i søkefeltet.

Klikk på det første treffet "Merverdiavgift (mva/moms) – alminnelig mva-melding for RF-0002": 

Klikk på "Start tjeneste".

Du er nå inne i selve skjemaet på Altinn.

 • Velg "Tilleggsmelding".
 • Velg "To månedlig".
 • Velg den første terminen du ble mva-registrert sjekk brevet fra Skattetaten som bekrefter hvilken måned dette er. I vårt eksempel velger vi "September/oktober".
 • Velg riktig år, som i vårt eksempel er "2019".
 • Klikk på "Neste".

Du skal nå fylle inn summene vi fant i steg 3 over:

 1. Legg inn en kommentar om hvilke måneder du krever tilbakegående oppgjør for, f.eks "Dette er krav om tilbakegående mva-oppgjør for jan-aug 2019 i forbindelse med at foretaket har blitt mva-registrert."
 2. Kontroller skjemaet.
 3. Gå videre til signering.
 4. Velg "Signer og send inn".

Steg 5 av 5: Registrer innbetaling i Fiken

Dersom Skatteetaten godkjenner oppgaven din skal de betale ut pengene du har tilgode i løpet av ti dager.

Gå til Oversikt->MVA og velg en av terminene før du ble mva-registrert.  Klikk på "Registrer betaling" og sett hele summen som innbetalt mot denne ene terminen. Legg inn den summen du fikk utbetalt og velg den datoen denne summen ble utbetalt til deg:

Gå inn på de andre terminene fra før du ble mva-registrert og klikk på "Sett som oppgjort manuelt":

Mer informasjon