Når foretaket blir mva-registrert kan du kreve mva-fradrag for kjøp du har gjort før mva-registreringen. For å gjøre dette må utgiftene være nært nok knyttet til inntektene som danner grunnlag for mva-registreringen. Under følger to eksempler:

 • Varer du kjøpte inn før du ble mva-registrert, som fra nå selges med mva, gir deg rett til tilbakegående mva-oppgjør.
 • Kjøp av en tjeneste som ble brukt før du ble mva-registrert og som dermed ikke lenger har en verdi i selskapet ditt, vil ikke gi rett til tilbakegående mva-oppgjør.

Hvis du er usikker på hva du kan kreve mva tilbake for kan du kontakte skatteetaten på 800 80 000 for å avklare dette. 

Her ser du et eksempel på hvordan du kan kreve tilbakegående mva dersom du ble mva-registrert i september/oktober 2017 og skal kreve tilbakegående oppgjør for periodene før dette. Du skal først registrere kjøpene dine i Fiken med mva, deretter skal du sende skjemaet inn i Altinn manuelt ved å bruke tallene du finner i Fiken.

NB! Du må levere den vanlige oppgaven for den første terminen din, før du kan kreve tilbakegående mva.

Steg 1 av 5: Endre kjøp

 • Dersom du allerede har registrert alle dine kjøp med mva, trenger du ikke å gjøre noe. 
 • Dersom du har registrert et eller flere kjøp uten mva før du ble mva-registrert må du endre disse slik at du får med mva på kjøpene. Dette må du gjøre på alle du vil kreve mva-fradrag for ved å endre kjøp.

Steg 2 av 5: Opprett oppgavene i Fiken

Klikk på Oversikt -> MVA og gjør dette for alle mva-oppgavene i 2017 som tilhører perioder før du ble registrert:

 • Klikk på "Opprett skattemelding".
 • Klikk på "Skattemeldingen er registrert direkte i Altinn".

Steg 3 av 5: Finn grunnlaget for oppgaven du skal levere

Noter ned alle tallene i "Beregnet avgift" i mva-oppgavene for periodene før du ble registrert. I eksempelet under er det 3057 kroner på post 3, 3280 kroner på post 4 osv.

Legg sammen summen på postene 12-18 (som oftest vil det kun være en sum på post 14) med de eventuelle summene det er ført på posten 12-18 i de andre mva-oppgavene, slik at du får en totalsum pr post for alle mva-oppgavene.

Steg 4 av 5: Send inn oppgave manuelt på Altinn

 • Logg deg inn på www.altinn.no.
 • Velg å representere foretaket, ikke deg personlig:

Klikk på "Alle skjema" og skriv "rf-0002" i søkefeltet.

Klikk på det første treffet "Merverdiavgift (mva/moms) – alminnelig mva-melding for 2017 RF-0002": 

Klikk på "Start tjeneste".

Du er nå inne i selve skjemaet på Altinn.

 • Velg "Tilleggsmelding".
 • Velg "To månedlig".
 • Velg den første terminen du ble mva-registrert sjekk brevet fra Skattetaten som bekrefter hvilken måned dette er. I vårt eksempel velger vi "September/oktober".
 • Velg riktig år, som i vårt eksempel er "2017".
 • Klikk på "Neste".

Du skal nå fylle inn summene vi fant i steg 3 over:

 1. Legg inn en kommentar om hvilke måneder du krever tilbakegående oppgjør for, f.eks "Dette er krav om tilbakegående mva-oppgjør for jan-aug 2017 i forbindelse med at foretaket har blitt mva-registrert."
 2. Kontroller skjemaet.
 3. Gå videre til signering.
 4. Velg "Signer og send inn".

Steg 5 av 5: Registrer innbetaling i Fiken

Dersom Skatteetaten godkjenner oppgaven din skal de betale ut pengene du har tilgode i løpet av ti dager.

Gå til Oversikt->MVA og velg en av terminene før du ble mva-registrert.  Klikk på "Registrer betaling" og sett hele summen som innbetalt mot denne ene terminen. Legg inn den summen du fikk utbetalt og velg den datoen denne summen ble utbetalt til deg:

Gå inn på de andre terminene fra før du ble mva-registrert og klikk på "Sett som oppgjort manuelt":

Mer informasjon

 • Mer informasjon om tilbakegående mva hos Altinn.
 • Les mer hvordan du blir mva-registrert.
 • For hele prosessen rundt mva kan du se på moms - enkelt forklart.
 • Dersom du vil kreve mva. fradrag for et regnskapsår som er levert inn til Altinn, må du manuelt beregne hvor mye kjøp og salg som er med mva. (f.eks i Excel). Så leverer du en manuell oppgave direkte på Altinn. Dersom den f.eks sier at du skal få 10.000 kr igjen på mva, så må disse 10.000 kr føres i Fiken som en inntekt i år.