Fiken er enkelt. Vi fokuserer på kjøp og salg, daglige uttrykk, og har gått vekk fra all regnskapsterminologi. Vi ønsker å legge opp ting slik at det skal være åpenbart for deg som bruker. I Fiken fokuserer vi på funksjoner om som er aktuelle for de fleste små norske foretak. Derfor fremstår skjermbildet og layouten veldig enkel og intuitiv - for oss er det viktig å holde det enkle enkelt.

Vi jobber for at alle som vil skal kunne føre regnskapet sitt uten regnskapsfører.

Forsiden

Når du logger deg inn i Fiken kommer du til forsiden din. Her viser vi påminnelser om frister, en grafisk framstilling av regnskapet ditt og de viktigste tallene for regnskapet ditt akkurat nå.

Salg

Du kan fortløpende legge inn alt du selger i Fiken. De fleste fakturerer direkte fra Fiken. Da kan du også sende purring, kreditnota eller inkasso direkte fra Fiken. Samtidig regnskapsfører Fiken dette i bakgrunnen uten at du trenger å tenke mer på det. Salg fra nettbutikker eller kasseoppgjør via iZettle henter Fiken automatisk. Har du hatt noen andre typer inntekter kan selvfølgelig også disse registreres i Fiken.

Faktura fra Fiken

Annet salg

Nettbutikk

iZettle

Kjøp

Det er naturligvis også viktig å få lagt inn alle kjøpene dine i Fiken slik at du ikke betaler mer skatt enn du må. Husk da å alltid ha dokumentasjon på kjøpene. Send faktura til din egen unike e-postadresse eller ta bilde med gratis app. Da kan du kaste papiret. Fiken leser så automatisk informasjon ut fra dokumentasjonen og kommer med forslag til leverandører, dato og kontoer. Du fyller ut litt til og kjøpet er ferdig registrert.

App // innboks

Jeg har kjøpt noe - din første utgift

Oppstart

Du kan begynne å legge inn kjøp og salg i Fiken med en gang. Men dersom du har brukt en annen regnskapsløsning (eller regnskapsfører) tidligere, må du også legge inn tallene fra det forrige regnskapet. De utgående verdiene fra det gamle systemet ditt legges da inn som inngående verdier i Fiken. Det kan også hende du må legge inn noen få tall om du har et helt nytt foretak. 

Produkter, kunder, leverandører og fakturaer kan du om ønskelig importere slik at du slipper å legge inn hver enkelt.

Overgang

Inngående balanse

Import

Import fra nettbank

I starten er det kanskje greit å kun fokusere på kjøp og salg, men du kan gjøre dette enda mer effektivt og enkelt ved å hente data automatisk fra nettbanken. Da kan Fiken foreslå mer informasjon for deg og du er mer sikker på at du får med deg alt du skal. Du velger selvfølgelig helt selv om du vil bruke denne funksjonen, men mange kunder ser at det er mye tid å spare her.

Import fra nettbank

Kontroller deg selv

For å kontrollere at tallene du har lagt inn i regnskapet er korrekte, kan du foreta en bankavstemning. Dette gir deg en stor grad av sikkerhet for at du ikke har ført med feil dato eller beløp. Dette er ikke pålagt for enkeltpersonforetak, men vi anbefaler det for alle.

Bankavstemning

Hjelp på veien // Support

Vi mener vi har Norges beste support! Fiken tilbyr deg gratis support på e-post, telefon og Facebook rundt selve programmet, som hvordan du skal registrere et kjøp eller hvordan du sender inn en mva.oppgave. 

Vi har dessverre ikke anledning til å hjelpe deg med direkte regnskapsspørsmål innenfor rammen av et abonnement. Eksempler på dette er regler for lån, rentefastsettelse, eller når du kan ta et utbytte. Vi formidler gjerne denne kontakten til deg med regnskapsførere som kan jobbe med deg direkte i Fiken. 

Se også eksempler på mulig rolledeling dere imellom på Føre selv, bruke regnskapsfører eller en kombinasjon. Men de fleste gjør hele jobben selv i Fiken uten regnskapsfører, men gjerne med litt gratis hjelp fra support.

Innsendinger

Tilkobling til Altinn må settes opp for å sende inn omsetningsoppgaver, a-meldinger, selvangivelse med mer.

Tilkobling til Altinn

MVA-oppgaven kan du sende inn direkte fra Fiken. Du trenger aldri å gå på Altinn. Selve oppgaven er ferdig utfylt basert på de kjøp og salg du har lagt inn fortløpende.

MVA-oppgave

Lønnsutbetalinger kan du også gjøre enkelt fra Fiken dersom du har ansatte. Du slipper da å gå på Altinn og sender alt inn direkte fra Fiken. Fiken regnskapsfører lønnen i bakgrunnen for deg og du kan sende lønnslippene til de ansatte.

Lønn

På slutten av året kan du få regnskapet ferdig utfylt på Altinn. Informasjonen sendes da fra Fiken til Altinn klar til innlevering.

Årsavslutning

Næringsoppgave

Årsregnskap (Kun for AS)