De fleste kjøp du legger inn i Fiken fører til fradrag i regnskapet med en gang. Andre må "avskrives". Det betyr at kostnaden gir delvis fradrag over flere år.

Når må jeg registrere kjøpet med fradrag over flere år? 

Du må registrere kjøpet som en eiendel når disse tre vilkårene er oppfylt:

  • Kostnaden er over 15.000 kr (hvis du er mva-registrert regnes grensen på 15.000 kr pluss mva).
  • Det du har kjøpt er ment å vare i tre år eller mer.
  • Du skal bruke dette i foretaket, ikke selge videre.

Eksempel

Du kjøper en kopimaskin for 100.000 kr i 2019 og avskriver denne over fem år. Det vil si at dette kjøpet reduserer overskuddet ditt i 2019 med 20.000 kr (20%) og tilsvarende de neste fire årene. Totalt sett får du det samme fradraget, men fordelt over fem år i stedet for ett år.

Klikk på stegene under for å se hvordan du legger inn et kjøp av en eiendel, aktiverer og starter automatisk avskrivning av denne i Fiken:

Steg 1 av 4: Legg inn kjøpet i Fiken

Registrer kjøpet under Kjøp -> Nytt kjøp, men velg en konto som begynner på 1XXX:

Steg 2 av 4: Legg inn kjøpet i eiendelsregisteret

Når du registrerer et slik kjøp vil Fiken automatisk foreslå å registrere dette kjøpet som en eiendel (aktivere). For at Fiken skal kunne gjøre ting automatisk for deg framover trenger vi litt mer informasjon om det du har kjøpt.  Velg derfor "Registrer som eiendel":

I neste bilde legger du inn informasjon om eiendelen. Fiken har fylt ut alt for deg, men du bør se over og kontrollere at alt stemmer. Deretter klikker du på "Opprett ny eiendel":

Steg 3 av 4: Starte avskrivningen av eiendelen

Nå er eiendelen opprettet, men det gjenstår å starte selve avskrivningen (det som gir deg fradrag). Klikk på "Start med avskrivninger nå" og Fiken vil automatisk føre alt for deg framover. Klikk så på "Lukk"

Steg 4 av 4 Kontroller eiendelen

Eiendelen er nå ferdig opprettet. Velg "Gå til eiendelsregisteret" for å ta en titt på eiendelen din:

Eiendelen din ligger som aktiv og Fiken vil automatisk gi deg de fradragene du har krav på. Klikk på eiendelen for å få mer informasjon om den.

Mer informasjon