For å opprette en lønnsutbetaling følger du veiviseren i Fikens lønnsmodul. Da blir alt innrapportert og regnskapsført korrekt.


Steg 1 av 6 Opprett ny lønnsutbetaling

Klikk på Lønn -> Lønnsutbetaling og velg "Ny lønnsutbetaling". Du kan da endre på forutsetningene for lønnsutbetalingen. Husk at dato for lønning skal være den datoen du faktisk betaler ut lønn:

Steg 2 av 6 Send a-melding til Altinn

Kontroller at de faste lønnslinjene dine er slik du ønsker og legg eventuelt til nye lønnslinjer ved behov.

Klikk på "Opprett og send A-melding til Altinn":


Steg 3 av 6: Bekreftelse fra Altinn 

Følg stegene for oppkobling mot Altinn. Fiken gir deg bekreftelse på at innsendingen var vellykket til høyre i vinduet.

Steg 4 av 6: Opprett lønnslipper

Klikk på "Opprett lønnslipper og regnskapsfør lønn":

Dersom du ønsker det kan du etterpå sende lønnslippene på e-post til de ansatte. Standardinnstilling i Fiken er at lønnsslipper er beskyttet med passord, passordet til de ansatte er fødselsnummer (11 siffer). Om du ønsker endre dette kan du endre det på Lønn -> Ansatte -> Velg den ansatte og endre informasjon der. Her ser du hvordan du kan sende lønnsslippene:

Steg 5 av 6 Registrere betaling til ansatte og skatt

Klikk på "Registrer utbetalinger" og se det du trenger for å utføre betalingen i banken din:

Steg 6 av 6: Bekreftelse

Lønnen er nå ferdig innrapportert og regnskapsført. 

Mer informasjon