For at du skal kunne utgiftsføre mat og drikke i et enkeltpersonforetak må to betingelser være oppfylt:

  • Utgiften skal være knyttet til inntektene dine
  • Utgiftene skal være "rimelige"

Her har vi laget noen eksempler på hvor skillet går mellom private utgifter og utgifter som kan føres på foretaket. Dersom du fortsatt er usikker kan du ringe til Skatteetaten på 800 80 000 og avklare med de.

Husk også at selv om du er mva-registrert får du aldri mva-fradrag for mat og drikke.

Lunsj

En lunsj i løpet av en vanlig arbeidsdag kan du ikke føre som en utgift i regnskapet ditt. Hadde du vært ansatt ville du skattet av en slik fordel, og dermed blir det litt feil å kreve fradrag for dette i et foretak.

Overtidsmat

Hvis du må jobbe lengre enn planlagt en dag, kan du registrere kjøp av overtidsmat som en utgift for foretaket ditt. Ansatte som får dekket utgifter til overtidsmat, må ikke skatte av dette. Kjøpet fører du under Kjøp -> Nytt kjøp mot kostnadskonto "5915 Overtidsmat":

Kaffe og frukt på kontoret

Hvis du har mindre utgifter til kaffe, frukt eller lignende på kontoret kan dette registreres som kjøp i Fiken så lenge det er "rimelige" kjøp. Med "rimelig" mener vi i dette tilfellet kaffe og frukt du får kjøpt på en vanlig butikk, ikke spesialimportert kaffe fra Colombia og japanske densuke-vannmeloner. Kjøpet fører du under Kjøp -> Nytt kjøp mot kostnadskonto "5911 Kantinekostnad":

Mat og drikke "på farten"

Dersom du er på en konferanse og kjøper en enkel lunsj, eller tar en kopp kaffe mellom to kundebesøk, så kan du føre dette som kjøp i Fiken, gitt at summene det dreier seg om ikke er urimelig høye. Nok en gang må du bruke skjønn; en enkel lunsj på kafé er greit, en ti-retters på Maemo defineres ikke som innenfor rimelighetens grenser. Kjøpet fører du under Kjøp -> Nytt kjøp mot kostnadskonto "7160 Diettkostnad":

Mat og drikke med kunder // Representasjon

Du kan også registrere mat du har kjøpt til andre eller deg selv i forbindelse med møter. Dette kan for eksempel være at du betaler lunsj for en potensiell kunde eller spanderer en kopp kaffe på en kollega i forbindelse med en avtale. Kostnaden her kan ikke overstige 468 kr per person. Kjøpet fører du under Kjøp -> Nytt kjøp mot kostnadskonto "7350 Representasjon":

Alkohol

Du kan legge til et glass øl eller vin som du har kjøpt som en naturlig del av en lunsj eller middag, sammen med selve lunsjen/middagen. Men dersom du kjøper alkohol utover dette, gir det ikke fradrag. Dersom du betaler fra driftskontoen kan du registrere dette på konto 7360 i stedet for 7350 slik at det ikke gir deg fradrag. Dersom du har betalt privat trenger du ikke å registrere det i det hele tatt. Det er mulig å dele en faktura både på 7350 og 7360. Vær oppmerksom på at dersom det er brennevin på en kvittering kan du ikke kreve fradrag for noe som helst på denne kvitteringen.

Mer informasjon

Reiseutgifter for enkeltpersonforetak

Reiseutgifter for aksjeselskap eller ansatte