For at du skal kunne utgiftsføre mat og drikke i et foretak må kjøpet være knyttet til driften av foretaket. Det kan for eksempel være at du tar med en kunde på kafé, eller kjøper overtidsmat på en uvanlig lang arbeidsdag.

Her har vi laget noen eksempler på hvor skillet går mellom private utgifter og utgifter som kan føres på foretaket. 

Husk også at selv om du er mva-registrert får du bare mva-fradrag på kjøp av mat og drikke som er til videresalg, og bruker derfor vanligvis mva-valget "Ingen" på kjøp av mat.

Lunsj

En lunsj til deg selv i løpet av en vanlig arbeidsdag kan du ikke føre som en utgift i regnskapet ditt, fordi hovedregelen er at måltider til deg selv er private utgifter. Hadde du vært ansatt ville du også skattet av en slik fordel, og dermed blir det litt feil å kreve fradrag for dette i et foretak. Se også "Mat og drikke med kunder" lenger ned.

Overtidsmat

Hvis du som eier eller ansatt jobber lengre enn 10 timer en dag, kan du registrere kjøp av overtidsmat som en utgift for foretaket ditt. Det har ingen betydning når i løpet av dagen måltidet spises. Øvre grense for beløp er 200 kr per dag per ansatt (2020). Ansatte som får dekket utgifter til overtidsmat, må ikke skatte av dette. Kjøpet fører du under Kjøp -> Nytt kjøp mot kostnadskonto 5915 Overtidsmat:

Mat og drikke med kunder // Representasjon

Du kan registrere mat du har kjøpt til deg selv og kunder i forbindelse med møter. Dette kan for eksempel være at du betaler lunsj for en potensiell kunde eller spanderer en kopp kaffe på en leverandør eller samarbeidspartner i forbindelse med en avtale. Kostnaden her kan ikke overstige 488 kr per person (2020) når maten serveres utenfor ditt arbeidssted. Kjøpet fører du under Kjøp -> Nytt kjøp mot kostnadskonto 7350 Representasjon:

Du kan kjøpe rimelige mengder øl og vin sammen med et måltid, og fortsatt få fradrag for hele kjøpet. Vær imidlertid oppmerksom på at du ikke har rett til å kreve fradrag for verken mat, vin eller øl hvis det serveres brennevin i forbindelse med måltidet.

Vin og øl kan føres sammen med måltidet på konto 7350, men konto 7360 må brukes for hele kjøpet når man ikke kan få fradrag. Dersom du ikke kan få fradrag og du har betalt fra en privat konto, trenger du ikke å registrere kjøpet i det hele tatt i regnskapet. 

Alkohol

Det gis aldri fradrag for brennevin. Med brennevin menes alkoholholdige drikker som har 20 års aldersgrense. Dersom det er brennevin på en kvittering gis det heller ikke noe fradrag for noen av de andre utgiftene på denne kvitteringen. Hvis du har slike utgifter, og de er betalt fra en driftskonto, kan du legge inn dette som et Kjøp -> Nytt kjøp mot konto 7799 Annen kostnad, ikke fradragsberettiget.

Øl og vin som er en naturlig del av en middag eller som et alternativ til f.eks. en kopp kaffe eller et glass brus kan føres som vanlige kjøp på samme måte som resten av middagen eller kaffen. Det vil litt forenklet sagt si at du kan få fradrag for ett glass øl som du spanderer til kunden din på et møte på cafeen, men ikke flere øl. Alkohol vil som oftest føres mot konto 5990 Annen personalkostnad eller 7350 Representasjon, fradragsberettiget.

Det er aldri fradrag for mva. for alkohol til ansatte eller representasjon. Alle kjøp skal derfor legges inn med 0% mva. 

Mer informasjon