For at du skal kunne utgiftsføre mat og drikke i et foretak må kjøpet være knyttet til driften av foretaket. Det kan for eksempel være at du tar med en kunde på kafé, eller kjøper overtidsmat på en uvanlig lang arbeidsdag.

Her har vi laget noen eksempler på hvor skillet går mellom private utgifter og utgifter som kan føres på foretaket. Dersom du fortsatt er usikker kan du ringe til Skatteetaten på 800 80 000 for å avklare ditt tilfelle.

Husk også at selv om du er mva-registrert får du bare mva-fradrag på kjøp av mat og drikke som er til videresalg, og bruker derfor vanligvis mva-valget "Ingen" på kjøp av mat.

Lunsj

En lunsj til deg selv i løpet av en vanlig arbeidsdag kan du ikke føre som en utgift i regnskapet ditt, fordi hovedregelen er at måltider til deg selv er private utgifter. Hadde du vært ansatt ville du også skattet av en slik fordel, og dermed blir det litt feil å kreve fradrag for dette i et foretak. Se også "Mat og drikke med kunder" lenger ned.

Overtidsmat

Hvis du som eier eller ansatt jobber lengre enn 10 timer en dag, kan du registrere kjøp av overtidsmat som en utgift for foretaket ditt. Det har ingen betydning når i løpet av dagen måltidet spises. Øvre grense for beløp er 200 kr per dag per ansatt (2019). Ansatte som får dekket utgifter til overtidsmat, må ikke skatte av dette. Kjøpet fører du under Kjøp -> Nytt kjøp mot kostnadskonto "5915 Overtidsmat":

Mat og drikke med kunder // Representasjon

Du kan registrere mat du har kjøpt til deg selv og kunder i forbindelse med møter. Dette kan for eksempel være at du betaler lunsj for en potensiell kunde eller spanderer en kopp kaffe på en leverandør eller samarbeidspartner i forbindelse med en avtale. Kostnaden her kan ikke overstige 474 kr per person (2019) når maten serveres utenfor ditt arbeidssted. Kjøpet fører du under Kjøp -> Nytt kjøp mot kostnadskonto "7350 Representasjon":

Du kan kjøpe rimelige mengder øl og vin sammen med et måltid, og fortsatt få fradrag for hele kjøpet. Vær imidlertid oppmerksom på at du ikke har rett til å kreve fradrag for verken mat, vin eller øl hvis det serveres brennevin i forbindelse med måltidet.

Vin og øl kan føres sammen med måltidet på konto 7350, men konto 7360 må brukes for hele kjøpet når man ikke kan få fradrag. Dersom du ikke kan få fradrag og du har betalt fra en privat konto, trenger du ikke å registrere kjøpet i det hele tatt i regnskapet. 

Mer informasjon

Reiseutgifter for enkeltpersonforetak

Reiseutgifter for aksjeselskap eller ansatte