For at du skal kunne utgiftsføre mat og drikke i et foretak må kjøpet være knyttet til driften av foretaket. Det kan for eksempel være at du tar med en kunde på kafé, eller kjøper overtidsmat på en uvanlig lang arbeidsdag.

Her har vi laget noen eksempler på hvor skillet går mellom private utgifter og utgifter som kan føres på foretaket. 

Husk også at selv om du er mva-registrert får du bare mva-fradrag på kjøp av mat og drikke som er til videresalg, og bruker derfor vanligvis mva-valget "Ingen" på kjøp av mat.

1. Lunsj

En lunsj til deg selv i løpet av en vanlig arbeidsdag kan du ikke føre som en utgift i regnskapet ditt, fordi hovedregelen er at måltider til deg selv er private utgifter. Hadde du vært ansatt ville du også skattet av en slik fordel, og dermed blir det litt feil å kreve fradrag for dette i et foretak. Se også "Mat og drikke med kunder" lenger ned.

2. Mat og drikke til kurs og interne møter 

Foretaket kan utgiftsføre mat og drikke til interne møter, kurs og lignende, for personer som er knyttet til bedriften. Dette gjelder ansatte, eier(e), styremedlem(er), samt representanter fra foretak i samme konsern. 

Kjøp av mat og drikke kan føres som et Kjøp -> Nytt kjøp mot kostnadskonto 6860 Møte, kurs, oppdatering o.l. 

Det gis ikke fradrag for mva for kjøp av mat og drikke, så kjøpet føres med mva-kode 0.

3. Kaffe, te og diverse snacks på arbeidsplassen

Kostnader til frukt, juice, melk, kaffe, te og diverse småsnacks anses som et velferdstiltak og er dermed ikke skattepliktig fordel for de ansatte. Dette kan kostnadsføres av foretaket. 

Kjøpet kan føres under Kjøp -> Nytt kjøp mot kostnadskotno 5911 Kantinekostnad. 

Det gis ikke fradrag for mva for kjøp av mat og drikke, så kjøpet føres med mva-kode 0. 

4. Kaffe, te og diverse snacks til kunder 

Du kan føre utgifter til kaffe, te og diverse småsnacks for servering til kunder i venterom, resepsjon eller lignende. Dette anses som beskjeden bevertning av kunder eller forretningsforbindelser. 

Kjøpet kan føres under Kjøp -> Nytt kjøp mot kostnadskonto 7350 Representasjon, fradragsberettiget. Det gis ikke fradrag for mva for kjøp av mat og drikke, så kjøpet føres med mva-kode 0.

5. Overtidsmat

Hvis du innehaver av enkeltpersonforetak eller som eier eller ansatt jobber lengre enn 10 timer en dag, kan du registrere kjøp av overtidsmat som en utgift for foretaket ditt. Det har ingen betydning når i løpet av dagen måltidet spises. Kjøpet fører du under Kjøp -> Nytt kjøp mot kostnadskonto 5915 Overtidsmat.

  • For enkeltpersonforetak kan du ikke kreve fradrag for utgift til overtidsmat på mer enn 200 kr (2021). Dersom du har kjøpt mat for for eksempel 250 kr, så fører du 200 kr mot konto 5915 Overtidsmat og 50 kr mot 7799 Annen kostand, ikke fradragsberettiget. Dersom du har kjøpt mat for 170 kr, så legger du inn 170 kr mot konto 5915 Overtidsmat.
  • For ansatte i AS er øvre grense for skattefritt beløp 200 kr per dag per ansatt (2021). Ansatte som får dekket utgifter til overtidsmat opp til 200 kr, må ikke skatte av dette. Foretaket legger det inn som helt vanlig kjøp.
  • AS-et har likevel lov til å betale mer enn 200 kr, men den ansatte må da skatte av det som er over 200 kr. Dersom foretaket betaler for eksempel 250 kr i overtidsmat til den ansatte, så legges dette inn som et kjøp på 250 kr mot 5915 Overtidsmat. Men i tillegg må det legges inn en lønnslinje "Andre fordeler" på 50 kr på den ansatte.

6. Mat og drikke med kunder // Representasjon

Du kan registrere mat du har kjøpt til deg selv og kunder i forbindelse med møter. Dette kan for eksempel være at du betaler lunsj for en potensiell kunde eller spanderer en kopp kaffe på en leverandør eller samarbeidspartner i forbindelse med en avtale. Kostnaden her kan ikke overstige 500 kr per person (2021) når maten serveres utenfor ditt arbeidssted. Dersom kjøpet overstiger 500 kr vil du ikke få fradrag for noe av kjøpet. Feks. ved en kvittering på 700 kr vil da hele summen på 700 kr måtte settes mot konto 7360 Representasjon, ikke fradragsberettiget. Kjøp på 500 kr eller mindre fører du under Kjøp -> Nytt kjøp mot kostnadskonto 7350 Representasjon:

Du kan kjøpe rimelige mengder øl og vin sammen med et måltid, og fortsatt få fradrag for hele kjøpet. Vær imidlertid oppmerksom på at du ikke har rett til å kreve fradrag for verken mat, vin eller øl hvis det serveres brennevin i forbindelse med måltidet.

Vin og øl kan føres sammen med måltidet på konto 7350, men konto 7360 må brukes for hele kjøpet når man ikke kan få fradrag. Dersom du ikke kan få fradrag og du har betalt fra en privat konto, trenger du ikke å registrere kjøpet i det hele tatt i regnskapet. 

7. Alkohol ved representasjon

Det gis ikke  fradrag for servering av brennevin i forbindelse med representasjon. Med brennevin menes alkoholholdige drikker som har 20 års aldersgrense. Dersom det er brennevin på en kvittering gis det heller ikke noe fradrag for noen av de andre utgiftene på denne kvitteringen. Hvis du har slike utgifter, og de er betalt fra en driftskonto, kan du legge inn dette som et Kjøp -> Nytt kjøp mot konto 7799 Annen kostnad, ikke fradragsberettiget.

Øl og vin som er en naturlig del av en middag eller som et alternativ til f.eks. en kopp kaffe eller et glass brus kan føres som vanlige kjøp på samme måte som resten av middagen eller kaffen. Det vil litt forenklet sagt si at du kan få fradrag for ett glass øl som du spanderer til kunden din på et møte på cafeen, men ikke flere øl. Alkohol kan føres mot konto 7350 Representasjon, fradragsberettiget.

Det er ikke fradrag for mva. for alkohol ved representasjon. Alle kjøp skal derfor legges inn med 0% mva. 

8. Alkohol og mat i forbindelse med sosiale arrangementer 

Det gis fradrag for mat og alle typer alkohol i forbindelse med sosiale arrangementer som anses å være et rimelig velferdstiltak (julebord, firmaturer, forestillinger o.l). Et rimelig velferdstiltak er et arrangement som arrangeres for alle de ansatte eller en betydelig gruppe, og har til hensikt å øke trivselen på arbeidsplassen.

Kjøpet kan føres under Kjøp -> Nytt kjøp mot kostnadskonto 5990 Annen personalkostnad.  Det gis ikke fradrag for mva, så kjøpet føres med mva-kode 0.

Mer informasjon