Ved innsending av næringsoppgave 1 fra Fiken kan du få advarsel om at post 9960 og post 0425 ikke er like:

"I en korrekt utfylt næringsoppgave skal beløpene i Sum skattemessig egenkapital i balanse (post 9960 - årets verdi) og post 0425 Sum skattemessig egenkapital være lik."

Dette er kun en advarsel og for de aller fleste noe en helt normalt kan levere med. Årsaken til dette er at Fiken ikke har tilgang til næringsoppgaven du sendte inn i fjor og dermed ikke kan fylle inn post 0420 (den øverste linjen). Skatten din regnes ut på bakgrunn av over/underskudd du rapporterer inn og ikke denne avstemmingen.

Dersom du allikevel vil fylle ut denne så vær oppmerksom på:

  • I den øverste linjen skal summen fra tidligere innsendte oppgaver brukes og ikke egenkapital fra Fiken (i Fiken finner du regnskapsmessig egenkapital, ikke skattemessig egenkapital).
  • En vanlig årsak til at det ikke stemmer selv om du fyller ut den øverste linjen er at avstemmingen ikke er gjort riktig tidligere år (og at du dermed får følgefeil).  
  • En annen vanlig feil er at skillet mellom privat- og selskapskontoer i enkeltpersonforetak ofte er utydelige. Alle personlige utlegg og uttak i løpet av året året må være registrert i Fiken. I tillegg må bankavstemminger være gjort for at post 0425 skal være lik 9960.  
  • Dersom du har spørsmål rundt dette kan du bruke funksjonen Hjelp -> Spør Fiken, eller sende oss en e-post til kontakt@fiken.no.

Mer informasjon