Brukere av DNB-bedriftsnettbank kan nå sende betalinger til nettbanken rett fra Fiken. Du kan for blant annet sende betalinger for kjøp, mva og lønnsutbetalinger ved et enkelt tastetrykk. "Utbetaling i DNBs nettbank" er spesielt nyttig i sammenheng med inngående EHF. Da får du fakturaer rett inn i Fiken som kan regnskapsføres og betales samtidig.

Inngå avtale med DNB

For å aktivere "Utbetaling i DNBs nettbank" går du på Foretak -> Abonnement/moduler. Merk at "Automatisk import fra DNB bedriftsnettbank" må bestilles for å kunne ta i bruk modulen: 

Når du har trykket på "Bestill utbetaling for DNB" vil du få opp et vindu med tre steg som beskrives nærmere under.  

Steg 1: 

For å komme videre til steg 2 må du huke av for at du har lest og forstått at betaling til DNB kan få en pris i fremtiden.

Steg 2:

NB! Husk å trykk på den blå knappen "Inngå avtale hos DNB" før du fortsetter til steg 3. 

Steg 3:

Du er nå ferdig med oppsettet av integrasjonen og mottar en e-post fra DNB når alt er klart. Merk at det kan ta 3 virkedager før du mottar denne e-posten.

Send betaling til nettbank

Er integrasjonen satt opp riktig kan du "Send til betaling i nettbank" fra sider der du til vanlig registrerer betaling i Fiken - kjøpsregistrering, salg (tilbakebetaling), lønnsutbetaling, skatt/arbeidsgiveravgift og MVA-oppgave.

Se etter følgende knapp: 

Godkjenn filer i nettbanken

Når du har sendt en betaling til nettbanken kan det ta noen minutter før den dukker opp til godkjenning. Den vil da dukke opp under Filoverføring --> Godkjenne filer som vist på bilde under:

Dersom filer ikke dukker opp - sjekk "Vanlige spørsmål" seksjon nederst i hjelpeartikkelen. 

Vanlige spørsmål

Jeg finner ikke betalingen i betalingsoversikten i nettbanken?

Fiken sender betalingsfiler til nettbanken. Disse må først godkjennes under "Filoverføring --> Godkjenne filer." Deretter legger de seg i forfallsregister/betalingsoversikt.

Det ligger ikke noen filer under "Filoverføring --> Godkjenne filer" / Jeg har ikke mulighet til å "godkjenne filer"?

Dette kan skyldes rettigheter. Gå til "Administrasjon -> Divisjon" i DNB bedriftsnettbank. Endre "Divisjon" fra "Hoved" til "XML" (dersom du har flere enn disse gjenta steg for de andre). Gi rettigheter til å godkjenne og se på filer.
Følgende skjembilde viser fremgangsmåte. 

Jeg får "Forventet kun en og bare en konto med kontonummer xxxx"?

Dette skyldes at du har registrert flere bankkontoer med samme kontonummer på foretaket. Dersom dette skyldes en feilregistrering gå til "Foretak" -> "Bankkontoer" og endre kontonummer til riktig kontonummer på den som er feil eller sett den som er feil til "inaktiv". Husk at dersom du har skattetrekkskonto må denne være forskjellig fra driftskonto.

Jeg får ikke annullert/endret en lønnsutbetaling?

Dersom du har sendt betaling til nettbank må du først inn å slette betalingen i nettbanken. Deretter må du vente på svar fra nettbanken som vi dessverre ikke mottar før kl 16 samme dag eller dagen etter.

Hva betyr åpen transaksjon?

Alle betalinger sendt med "Send betaling til nettbank" er såkalt åpne transaksjoner. Det betyr at vi venter på svar fra banken før det kan gjøres noe med betalingene. Har du gjort en feil kan du slette filen i stedet for å godkjenne den under "Filoverføring" --> "Godkjenne filer"

Jeg har annullert/slettet betaling i nettbank, men betaling i Fiken oppdaterer seg ikke? 

Hvis det har gått mer enn 24 timer, sjekk med DNB om det står "Nei" på avregningsretur ved kansellering på divisjon XML (evnt annen divisjon om du har annet divisjonsnavn). I disse tilfellene får ikke Fiken vite om handlinger i nettbanken og får derfor ikke oppdatert status på betaling

Det står fortsatt "Venter på aktivering i nettbank"? 

Dersom det har gått mer enn 3 virkedager siden du bestillte kan det være lurt å kontakte DNB Bedrift kundeservice. Du kan også bruke denne lenken for å prøve bestilling på nytt.

Mer informasjon