Brukere av DNB bedriftsnettbank kan sende betalinger til nettbanken rett fra Fiken. Du kan sende betalinger for kjøp, mva og lønnsutbetalinger ved et enkelt tastetrykk. "Utbetaling i DNBs nettbank" er spesielt nyttig i sammenheng med inngående EHF. Da får du fakturaer rett inn i Fiken som kan regnskapsføres og betales samtidig.

Inngå avtale med DNB

Hvis du ikke har opprettet avtale med DNB enda, må du først gjøre det som beskrevet her: Integrasjon med DNB bedriftsnettbank.

Når du har bekreftet oppsettet av integrasjonen hos DNB vil du motta en e-post fra DNB når alt er klart. Dette skal normalt skje i løpet av en dag.

Hvis du allerede har en avtale med DNB, bestiller du utbetalinger fra Fiken til nettbank i nettbanken: Bestill utbetaling til DNB.

Send betaling til nettbank

Er integrasjonen satt opp riktig kan du se knappen "Send til betaling i nettbank" fra sider der du til vanlig registrerer betaling i Fiken - kjøpsregistrering, salg (tilbakebetaling), lønnsutbetaling, skatt/arbeidsgiveravgift, fri postering og MVA-oppgave.

Se etter følgende knapp: 

I neste bilde kan du se over at informasjonen om kontonummer er riktig, legge inn betalingsdato, eventuelt melding/KID og beløpet som skal utbetales, før du trykker "Send betaling til din nettbank" nederst:

Godkjenn filer i nettbanken

Når du har sendt en betaling til nettbanken kan det ta noen minutter før den dukker opp til godkjenning. Den vil da dukke opp under Filoverføring --> Godkjenne filer som vist på bilde under:

Dersom filer ikke dukker opp - sjekk "Vanlige spørsmål" seksjon nederst i hjelpeartikkelen. 

Ved å gå på Annet -> Utbetalingsoversikt i Fiken, kan du alltid se hva som er status på utbetalingene du har forsøkt å sende til nettbanken.

Du kan også klikke deg inn på hver enkelt utbetaling for å se flere detaljer.

Vanlige spørsmål

Jeg finner ikke betalingen i betalingsoversikten i nettbanken?

Fiken sender betalingsfiler til nettbanken. Disse må først godkjennes under "Filoverføring --> Godkjenne filer." Deretter legger de seg i forfallsregister/betalingsoversikt.

Det ligger ikke noen filer under "Filoverføring --> Godkjenne filer" / Jeg har ikke mulighet til å "godkjenne filer" / Jeg får feilmelding om "Feil divisjon"?

Dette kan skyldes rettigheter. Gå til "Administrasjon -> Divisjon" i DNB bedriftsnettbank. Endre "Divisjon" fra "Hoved" til "XML" (dersom du har flere enn disse gjenta steg for de andre). Gi rettigheter til å godkjenne og se på filer.
Følgende skjembilde viser fremgangsmåte. 

Status i Fiken er "Venter på godkjenning" men jeg har godkjent utbetalingen i nettbank?

Dette betyr at vi ikke har fått beskjed tilbake fra DNB om at betalingen er godkjent i nettbanken. Dette kan enten skyldes en liten forsinkelse, eller at det dreier seg om en betaling med forfall frem i tid. Da vil vi først få denne bekreftelsen på forfallsdato, og da vil status i Fiken bli oppdatert.

Jeg får "Forventet kun en og bare en konto med kontonummer xxxx"?

Dette skyldes at du har registrert flere bankkontoer med samme kontonummer på foretaket. Dersom dette skyldes en feilregistrering gå til Foretak -> Bankkontoer og endre kontonummer til riktig kontonummer på den som er feil eller sett den som er feil til "inaktiv". Husk at dersom du har skattetrekkskonto må denne være forskjellig fra driftskonto.

Jeg får ikke annullert/endret en lønnsutbetaling?

Dersom du har sendt betaling til nettbank må du først inn å slette betalingen i nettbanken. Deretter må du vente på svar fra nettbanken som vi dessverre ikke mottar før kl 16 samme dag eller dagen etter.

Hva betyr åpen transaksjon?

Alle betalinger sendt med "Send betaling til nettbank" er såkalt åpne transaksjoner. Det betyr at vi venter på svar fra banken før det kan gjøres noe med betalingene. Har du gjort en feil kan du slette filen i stedet for å godkjenne den under "Filoverføring" --> "Godkjenne filer"

Jeg har annullert/slettet betaling i nettbank, men betaling i Fiken oppdaterer seg ikke? 

Hvis det har gått mer enn 24 timer, sjekk med DNB om det står "Nei" på avregningsretur ved kansellering på divisjon XML (evnt annen divisjon om du har annet divisjonsnavn). I disse tilfellene får ikke Fiken vite om handlinger i nettbanken og får derfor ikke oppdatert status på betaling

Mer informasjon