Hvis du tidligere har foretatt avskrivninger i Fiken får du her en forklaring på hvordan du legger dette inn det nye eiendelsregisteret som nå er tilgjengelig i Fiken. Vi vil forklare dette gjennom et eksempel.

Forutsetninger for eksempelet

Du har allerede registrert et kjøp under Kjøp -> Nytt kjøp i 2017 på 100.000 kr mot konto 1280 Kontormaskiner.

Du har også foretatt en avskrivning under Annet -> Fri postering med 30%.

Du hadde dermed et kjøp på 100.000 kr mot konto 1280 i 2017. Du har skrevet av 30.000 kr og sitter igjen med 70.000 kr på konto 1280 ved utgangen av året.

For 2018 ønsker du å fortsette denne avskrivningen. Videre informasjon her forutsetter at du ikke har foretatt en avskrivning under Annet->Fri postering for 2018. Dersom du har gjort dette må du først slette denne avskrivningen før du fortsetter.

Registrer eiendelen og start automatiske avskrivninger

Velg Foretak -> Eiendeler. Fiken viser informasjon om kjøpet ditt og vil foreslå å registrere det som en eiendel. Klikk da på "Registrer som eiendel":

En del informasjon om denne eiendelen vil allerede være utfylt, men siden du allerede har skrevet av 30.000 kr under Annet->Fri postering så må du endre den inngående regnskapsmessige verdien fra 100.000 kr til 70.000 kr.

Vurder også om du skal endre den inngående skattemessige verdien. Hvis du manuelt har lagt til skattemessig avskrivning på Altinn tidligere, så må du endre denne verdien til summen du har skrevet ned til. Hvis du ikke har lagt til en slik avskrivning på Altinn trenger du ikke å endre noe her.

Du må også velge når avskrivningen skal gjelde fra. Siden du allerede har gjort avskrivningen for 2017 (gjennom fri postering), blir det riktige i dette tilfellet å velge januar 2018.

Når du har endret beløpet og datoen for avskrivning kan du klikke på "Opprett ny eiendel":

Nå er eiendelen opprettet, men det gjenstår å starte den videre automatiske avskrivningen (som gir deg fradrag). Klikk på "Start med avskrivninger nå" og Fiken vil automatisk føre alt for deg framover. Klikk så på "Lukk"

Eiendelen din ligger som aktiv og Fiken vil automatisk gi deg de fradragene du har krav på. Klikk på eiendelen hvis du vil se mer informasjon om den:

Mer informasjon