Hvis du tidligere har aktivert eiendeler og foretatt avskrivninger i et annet regnskapsprogram, kan du følge forklaringen i denne artikkelen for hvordan du legger dette inn i Fiken. Vi vil forklare dette gjennom et eksempel.

Hvis du har et nytt kjøp du vil legge inn som en eiendel og skrive av automatisk, les denne artikkelen: Eiendeler og avskrivning.

Forutsetninger for eksempelet

Du har registrert et kjøp i 2017 i det gamle regnskapsprogrammet ditt på 100.000 kr mot konto 1280 Kontormaskiner. Du har startet avskrivningen av dette i det det gamle programmet og sitter nå igjen med en verdi på 70.000 kr på konto 1280. Denne legger du inn som en del av den inngående balansen under Annet -> Inngående balanse. Du ønsker å fortsette denne avskrivningen i 2018.

Registrer eiendelen og start automatiske avskrivninger

Velg Foretak -> Eiendeler og klikk på "Ny eiendel":

  • Navn: Velg et navn eiendelen skal ha.
  • Kjøpsdato og kjøpspris: Sett dato og pris i henhold til den originale fakturaen da eiendelen ble kjøpt.
  • Balansekonto: Velg samme konto som du valgte i den inngående balansen (1280 i vårt eksempel).
  • Inngående regnskapsmessig verdi: Siden du allerede har skrevet av 30.000 kr så må du endre den inngående verdien fra 100.000 kr til 70.000 kr.
  • Avskrives fra og med: Velg når avskrivningen skal gjelde fra. Siden du allerede har skrevet av eiendelen i det gamle systemet for 2016, velger du her januar 2017.
  • Inngående skattemessig verdi: Vurder om du skal endre den inngående skattemessige verdien. Hvis du manuelt har lagt til skattemessig avskrivning på Altinn tidligere, så må du endre denne verdien til summen du har skrevet ned til. Hvis du ikke har lagt til en slik avskrivning på Altinn, så trenger du ikke å endre noe her.

Når du har lagt inn all informasjonen kan du klikke på "Opprett ny eiendel":

Nå er eiendelen opprettet, men det gjenstår å starte den videre automatiske avskrivningen (det som gir deg fradrag). Klikk på "Start med avskrivninger nå" og Fiken vil automatisk føre alt for deg framover. Klikk så på "Lukk"

Eiendelen din ligger som aktiv og Fiken vil automatisk gi deg de fradragene du har krav på. Klikk på eiendelen for å få mer informasjon om den.

Mer informasjon