Noe av det som kan gjøre eiendeler litt komplekst er forskjellen på hvordan dette håndteres regnskapsmessig og skattemessig. 

  • Regnskapsmessig avskrivning: Avskrivningen som gjøres i regnskapet i Fiken og som avgjør selskapets resultat (overskudd/underskudd).
  • Skattemessig avskrivning ("saldometoden"):  Avskrivningen som Skatteetaten bruker som grunnlag for å beregne skatt.

Med eiendeler blir disse to ulike - selv om en eiendel er avskrevet med 10.000 kroner i Fiken kan det være et annet beløp for avskrivning som skal brukes når skatten beregnes. Grunnen til dette er at det skattemessig avskrives med en prosentsats hvert år, mens det regnskapsmessig avskrives med et fast beløp hver måned. Det blir dermed en forskjell på de to verdiene og restbeløpene. Fiken håndterer denne forskjellen automatisk for deg i eiendelsmodulen slik at du kun trenger å forholde deg til denne forklaringen/artikkelen hvis du vil prøve å forstå prinsippet. 

Eksempel

Du legger inn et kjøp under Kjøp -> Nytt kjøp 15.06.2017 på 100.000 kr og setter det mot konto 1250 foreslår Fiken å registrere dette som en eiendel. Så starter du avskrivningen med 20% over fem år.

Regnskapsmessig avskrivning

Regnskapsmessig avskrivning er alt som skjer i Fiken. Fiken vil automatisk avskrive eiendelen i regnskapet med et likt beløp gjennom hele levetiden. En eiendel som har en levetid på fem år avskrives derfor 20 % i året. En kjøpsverdi på 100.000 kr delt på fem år, delt på 12 måneder i året, gir 1.666 kr i avskrivning per måned framover til de fem årene har gått og det ikke er noe mer å skrive av. Det skrives da av samme sum, 1.666 kr hver måned fra og med juni 2017 i fem år til juni 2022 da eiendelen er ferdig avskrevet. 

I det første året vil du få en avskrivning på 1.666 kr i syv måneder, totalt 11.666 kr.

Skattemessig avskrivning

Skattemessig avskrivning er det som skjer på skjemaene i Altinn og som Fiken legger inn automatisk for deg. Her er det ikke levetiden, men en prosentsats som er avgjørende (hver saldoklasse har en egen standardsats). Dersom eiendelen har en sats på 20 % skal den hver avskrives med 20 % av restverdien hvert år. I det første året beregnes det en samlet avskrivning på 20% av 100.000 kr, som gir 20.000 kr i avskrivning. Det er da 80.000 kr igjen til neste år, og det skrives da i neste år av 20% av 80.000 kr og slik fortsetter det år etter år. Etter denne modellen vil det da i det første året være størst faktisk avskrivning siden det her beregnes ut i fra 100.000 kr. Denne skattemessige avskrivningen sender Fiken inn i skjemaet for avskrivninger Avskriving (RF-1084).

I det første året vil du dermed få en avskrivning på 20% av 100.000 kr, totalt 20.000 kr:

Forskjellen over tid

I eksempelet ovenfor vil forskjellen variere over tid som vist under:


Regnskapsmessig verdiRegnskapsmessig avskrivningSkattemessig verdiSkattemessig avskrivning
År 188 33311 66780 00020 000
År 268 333
20 000
64 00016 000
År 348 333
20 000
51 20012 800
År 428 333
20 000
40 96010 240
År 58 33320 000
32 7688 192
...Hva gjør vi med forskjellen mellom disse to?

Siden det er to forskjellige måter å beregne avskrivningen på vil det oppstå en forskjell mellom den regnskapsmessig avskrivningen og den skattemesige avskrivningen. 20.000 kr minus 11.666 kr gir en forskjell på 8.333 kr. Fiken fyller derfor for AS ut et tilleggsskjema som sendes inn til Altinn for å informere om disse forskjellene, "Forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier (RF-1217)". Du trenger dermed ikke gjøre mer med dette. ENK trenger ikke dette skjemaet.

Mer informasjon