Når du skal registrere en ny eiendel er det noen felter du må fylle ut, og en del felter der Fiken allerede har fylt ut et forslag. I de fleste tilfeller vil det ikke være nødvendig å korrigere Fikens forslag, men les gjerne vår forklaring på hvert felt under hvis du er usikker. Du kan også se et eksempel på registrering av en eiendel (med automatisk avskrivning) her: Eiendeler og avskrivning.

 • Navn brukes kun for å skille de forskjellige eiendelene du har fra hverandre.
 • Kjøpsdato er datoen du faktisk kjøpte gjenstanden. Dette kan være flere år tilbake og før du begynte i Fiken.
 • Kjøpspris (uten mva) er det du faktisk betalte. Hvis varen kostet 125.000 kr inkludert 25.000 mva, fører du 100.000 kr dersom du er mva-pliktig eller 125.000 kr hvis du ikke er mva-pliktig.
 • Balansekonto: Velg hvilken konto eiendelen skal føres mot. Dette skal være samme konto som kjøpet ble ført mot, eller samme konto som den inngående balansen viste.
 • Avskrivningskonto: Fiken velger automatisk avskrivningskonto for deg basert på kontoen over. Det er veldig uvanlig å endre denne.
 • Saldogruppe: Fiken velger automatisk saldogruppe for deg basert på kontoen over. Det er veldig uvanlig å endre denne. 
 • Inngående regnskapsmessig verdi: Hvis du har kjøpt gjenstanden i år og ikke foretatt avskrivninger, skal summen her være lik kjøpspris. Hvis du kjøpte gjenstanden i fjor for f.eks 100.000 kr og skrev den ned til 70.000 kr i fjor, så skal summen være 70.000 kr her.
 • Vrakverdi er som oftest null, men enkelte gjenstander (som f.eks biler) har en vrakpant.
 • Utfør regnskapsmessig avskrivning: Fiken vil automatisk foreslå å gjøre en regnskapsmessig avskrivning på de fleste eiendelene. Det er dette som gjør at eiendelen blir en del av utgiftene i regnskapet.
 • Avskrives fra og med: Datoen er som oftest lik kjøpsdato hvis du kjøpte eiendelen i år, eller første måned i år dersom du har skrevet av på annen måte i fjor.
 • Levetid (fra kjøpsdato) settes til så lenge gjenstanden er ment å vare. Dette er som oftest 3, 5 eller 10 år.
 • Månedlig avskrivning: Fiken beregner automatisk månedlig avskrivning basert på valgene over.
 • Skattemessig avskrivning: Fiken vil automatisk beregne en skattemessig avskrivning. Dette endrer ikke noe i regnskapet ditt, men sørger for at skjemaene som sendes inn som tillegg til Næringsoppgaven gir deg det korrekte skattefradraget.
 • Med i skatteregnskap fra og med: Hvis eiendelen ble kjøpt i år eller du har foretatt fulle avskrivninger til og med i fjor, settes dette til i år. 
 • Skattemessig avskrivningssats: Fiken velger automatisk korrekt sats, og det er veldig uvanlig å endre denne.

Mer informasjon