Noen ganger kan det være nødvendig å gjøre endringer på en eiendel du har lagt inn i fiken. Dette kan du enkelt gjøre ved å gå på Foretak->Eiendeler. Klikk så på den aktuelle eiendelen:

Velg "Rediger eiendel":

Du får da opp den tidligere registrerte informasjonen og kan gjøre nødvendige korreksjoner.

Siden du allerede har registrert eiendelen og begynt på avskrivninger er det enkelte begrensninger:

  • En endring du gjør vil ikke påvirke det som allerede er avskrevet.
  • Du kan ikke endre regnskapskontoer.
  • Du kan ikke endre startstidspunktet for avskrivningene.

Hvis du ønsker å gjøre noe av dette bør du heller slette eiendelen og opprette den på nytt.

Mer informasjon