Hvis du har lagt inn en eiendel ved en feil eller lagt inn verdier på en eiendel som ikke kan endres, kan det være aktuelt å slette eiendelen. Velg Foretak->Eiendeler, klikk på den aktuelle eiendelen og velg "Marker som slettet". Fiken gir deg eventuelt en advarsel om at du først må annullere avskrivningene før du får slettet eiendelen.

Klikk deretter på "Slett" på den eldste avskrivningen og bekreft slettingen: 

Fiken vil så spørre deg om du vil stoppe avskrivningene og du velger da "Stopp automatiske avskrivninger":

Velg Foretak->Eiendeler, klikk på eiendelen og velg "Marker som slettet" på nytt. Ved å klikke på "Slett" blir nå eiendelen slettet fra Fiken:

Mer informasjon