Hvis du har lagt inn en eiendel ved en feil eller lagt inn verdier på en eiendel som ikke kan endres, kan det være aktuelt å slette eiendelen. Velg Foretak->Eiendeler, klikk på den aktuelle eiendelen:

Velg "Marker som slettet":

Fiken gir deg eventuelt en advarsel om at du først må annullere avskrivningene før du får slettet eiendelen.

Klikk deretter på "Slett" på den eldste avskrivningen og bekreft slettingen: 

Fiken vil så spørre deg om du vil stoppe avskrivningene og du velger da "Stopp automatiske avskrivninger":

Du kan nå trykke på "Slett eiendel" for å slette eiendelen fra Fiken:

Mer informasjon