Hvis du selger en eiendel må du også registrere eiendelen som solgt i Fiken. Dette gjør du ved å gå på Foretak -> Eiendeler, klikke på den aktuelle eiendelen: 

Velg så "Registrer som solgt":

Du må da legge inn litt informasjon om salget:

  • Dato: Datoen salget skjer. Typisk dagens dato dersom du vil lage faktura.
  • Salgsbeløp (eks MVA): Summen eiendelen selges for (eks mva.)
    • Fiken vil da automatisk regnskapsføre forskjellen mellom den gjenstående verdien på eiendelen og salgsverdien på eiendelen, og føre dette som en inntekt eller tap for deg.
  • Opprett faktura: Salg av eiendel må regnskapsføres i to omganger. Først må eiendelen settes som solgt her i eiendelsregisteret. Så må salget mot kunden din registreres som en inntekt i regnskapet. Velg da om du vil opprette faktura eller om du har regnskapsført salget på en annen måte.
  • Kunde: Velg kunden som kjøpte eiendelen.
  • Klikk til slutt på "Registrer eiendel som solgt":

Hvis du har valgt å opprette faktura vil Fiken automatisk lage et fakturautkast for deg. Alt du behøver å gjøre er å klikke "Opprett faktura":

Hvis du har valgt å ikke opprette faktura er det viktig at du da regnskapsfører salget på en annen måte i Fiken. Det er flere måter dette kan gjøres på.

  • Dersom du har en faktura fra et annet sted, kan denne legges inn under Salg->Registrer annet salg.
  • Dersom salget av eiendelen er en del av en handel der du både selger denne eiendelen og samtidig kjøper en ny og kun betaler et mellomlegg, så kan du registrere det som et innbytte.
  • Dersom salget har skjedd på en annen måte og du er usikker på hvordan dette skal registreres så spør oss gjerne på kontakt@fiken.no.

Mer informasjon