Hvis du selger en eiendel må du også registrere eiendelen som solgt i Fiken. Dette gjør du ved å gå på Foretak -> Eiendeler, klikke på den aktuelle eiendelen: 

Velg så "Registrer som solgt":

Du må da legge inn litt informasjon om salget:

  • Dato: Datoen salget skjer. Typisk dagens dato dersom du vil lage faktura.
  • Salgsbeløp (eks MVA): Summen eiendelen selges for (eks mva.)
    • Fiken vil da automatisk regnskapsføre forskjellen mellom den gjenstående verdien på eiendelen og salgsverdien på eiendelen, og føre dette som en inntekt eller tap for deg.
  • Opprett faktura: Velg om du vil opprette faktura. Hvis du ikke har annen dokumentasjon på salget er det vanlig å opprette faktura her.
  • Kunde: Velg kunden som kjøpte eiendelen.
  • Klikk til slutt på "Registrer eiendel som solgt":

Hvis du har valgt å opprette faktura vil Fiken automatisk lage et fakturautkast for deg. Alt du behøver å gjøre er å klikke "Opprett faktura":

Mer informasjon