Hvis en eiendel du har registrert i regnskapet blir ødelagt, stjålet eller av en annen grunn ikke lengre finnes i behold hos deg, kan du tapsføre den. Dette gjør du ved å gå på Foretak -> Eiendeler og klikke på den aktuelle eiendelen:

Velg "Registrer som tapt":

Legg inn datoen eiendelen ble tapt og en kort beskrivelse av hva som har skjedd. Klikk til slutt på "Registrer eiendel som tapt". Fiken vil da registrere hele den gjenstående verdien som en utgift og det vil ikke bli foretatt ytterligere avskrivninger.

Mer informasjon