Her har vi samlet de vanligste feilmeldingene du kan få ved årsavslutning dersom du har ført noe på eiendelskontoer i regnskapet ditt. Klikk på overskriftene for å se en nærmere forklaring.

Mer i eiendelsregisteret enn på regnskapskonto

Fiken gir deg denne advarselen fordi det er noe ulogisk i regnskapet ditt knyttet til eiendeler. Det er viktig at du tar denne advarselen alvorlig og gjør nødvendige korreksjoner. 

Summen i regnskapet ditt (Oversikt -> Saldobalanse) på konto 1280 er lavere enn summen av eiendeler (Foretak->Eiendeler) på konto 1280. Disse beløpene skal være like. Du har nå to valg:

  1. Korriger summen i eiendelsregisteret ved å sjekke om en eiendel kan være ført mot feil regnskapskonto. Dette gjør du ved å klikke på "eiendelsregisteret" i feilmeldingen, og klikke deg inn på relevante eiendeler for å se om de er registrert på riktig regnskapskonto. 
  2. Korriger summen på konto 1280 i regnskapet. Dobbeltsjekk at inngående balanse, kjøp og eventuelle frie posteringer mot denne kontoen er riktig. 

Mer på regnskapskonto enn i eiendelsregisteret

Fiken gir deg denne advarselen fordi det virker til å være noe logisk feil i regnskapet ditt knyttet til eiendeler. Det er viktig at du tar denne advarselen alvorlig og gjør nødvendige korreksjoner. Det er stor fare for at tallene dine vil bli feil om du ikke foretar en korreksjon.

Du har i dette eksempelet 70.000 kr på regnskapskonto 1280 Kontormaskiner. Dette kommer trolig enten fra et kjøp du har gjort eller fra den inngående balansen. Vanligvis skal beløpene som settes mot 1280 eller tilsvarende kontoer knyttes til en eiendel (fordi de kostet mer enn 15.000 kr i innkjøp). Du har nå to valg:

  1. Klikk på linken for å komme til eiendelsregisteret og legge til dette som en eiendel. Da skal denne advarselen forsvinne.
  2. Endre på kjøpet eller i den inngående balansen dersom du feilaktig har ført noe på konto 1280. 

Vesentlige forskjeller

Denne advarselen kommer fordi vi tror du kan ha gjort noe feil. Det er viktig at du tar denne advarselen alvorlig og gjør nødvendige korreksjoner, det er stor fare for at tallene dine vil bli feil om du ikke foretar en korreksjon.

 Hvis du allikevel velger å fortsette vil ikke Fiken kunne føre eiendeler og avskrivninger automatisk for deg. Du har nå to valg:

  1. Sjekk den eller de feilmeldingen som står over denne advarselen i årsavslutningen. Korriger disse feilmeldingene så vil denne advarselen forsvinne.
  2. Marker for at du vil fortsette, men da kan ikke Fiken garantere at tallene blir korrekte og du vil måtte fylle ut skjemaer manuelt på Altinn. Dette anbefales ikke.

Eiendeler uten avskrivninger

Fiken gir deg denne advarselen fordi det virker til å være noe logisk feil i regnskapet ditt knyttet til eiendeler. Det er viktig at du tar denne advarselen alvorlig og gjør nødvendige korreksjoner.

Du har i dette eksempelet enten registrert et kjøp eller lagt inn noe fra inngående balanse som en eiendel i programmet. Dette er en eiendel som skal ha avskrivning, men du har ikke faktisk påbegynt denne avskrivningen. Dette blir feil regnskapsmessig og Fiken nekter å sende deg inn med denne feilen. Du har nå to valg:

  1. Klikk på linken for å gå inn på eiendelen det gjelder og starte avskrivningen. Gå så tilbake til årsavslutningen, så skal denne advarselen forsvinne.
  2. Dersom du feilaktig har registrert denne eiendelen så klikker du deg også inn på linken, men velger da å slette eiendelen.

Mer informasjon