Du kan sette opp en kobling mellom Fiken og Dropbox slik at du kan få bilag du legger i Dropbox rett til din innboks i Fiken. Dette kan være nyttig hvis du vil laste opp mange bilag raskt eller vil legge inn bilag uten å være innlogget i Fiken.

Sette opp koblingen

Klikk på ikonet oppe i høyre hjørne og velg "Dropbox/OneDrive":

Klikk deretter på "Koble Dropbox til din Fiken-konto" og logg inn med brukernavn og passord du har til Dropbox: 

I neste steg godkjenner du at Fiken skal få tilgang til din Dropbox:

Klikk på My files -> Apps -> Fiken.no for å se dine foretak og legge bilag inn i mappen. Filene du legger her vil automatisk havne i din Innboks i Fiken.

Det er tre måter å få tilgang til denne mappen: 

  1. Dropbox i nettleseren som vist over.
  2. På din PC/Mac med Dropbox desktop-app.
  3. Dropbox-appen på din telefon.

Vi har også skrevet et innlegg om Dropbox og OneDrive som du kan lese her: Effektiv bilagsføring: Dropbox og OneDrive.

Ofte stilte spørsmål

Hjelp, filene forsvant fra Dropbox og ligger nå kun i Fiken

Filene du legger i Dropbox-mappen vil sendes til Fiken og deretter forsvinne fra mappen. Hvis du ønsker å beholde filene i Dropbox også må du ha en mappe til og kopiere filene dit. I "Søppelkurv"/"Recycle bin" vil du finne igjen filene hvis du nå ønsker å hente de frem igjen. 

Jeg har flere foretak, hvordan kan jeg legge bilagene inn i rett innboks? 

Hvis du har flere foretak vil du finne en mappe for hvert foretak i "Fiken.no"-mappen. 

Jeg får ikke opp alternativet for å koble Dropbox til Fiken

Hvis du ikke får opp de samme alternativene når du skal sette opp koblingen kan dette skyldes at du allerede har koblet Fiken mot OneDrive. Det er ikke mulig å sette opp integrasjonen mot begge systemene og du må derfor fjerne OneDrive-tilkoblingen før du kan sette opp Dropbox. 

Jeg trenger hjelp! 

Hvis det fremdeles er noe du ikke får til, send en e-post til kontakt@fiken.no med:

  • Beskrivelse av hvilket punkt over du stopper opp på.
  • Skjermbilde av feilmeldingen du får. 
  • Skjermbilde av hvordan du har satt opp alle punktene i artikkelen her.