Når du oppretter en kunde eller en leverandør, kan du søke i Brønnøysundregisteret fra Fiken. Hvis foretaket du søker etter er registrert i Brønnøysund, vil Fiken automatisk slå opp informasjon om dette foretaket. Her er et eksempel med et søk på "nor-way":

Fiken har tilgang til følgende informasjon om foretaket:

1. Kontaktinformasjon

Fiken vil automatisk kunne fylle ut organisasjonsnummer, e-post, telefonnummer og adresse. Hvis noen av disse feltene er tomme er det fordi foretaket ikke har dette offentlig tilgjengelig. Alle må ha en adresse, men mange velger å skjule e-post og telefonnummer. 

2. EHF

Fiken vil automatisk oppdage det hvis kunden din er registrert som mottaker av EHF. Fiken vil vise dette for deg om det er tilfelle:

Når du skal sende faktura til en slik kunde, vil Fiken automatisk foreslå at fakturaen skal sendes som EHF.

3. Konkurs

Hvis du registrerer et salg eller kjøp mot en kunde som er under konkursbehandling, vil Fiken gi deg et tydelig varsel om dette.

Når et foretak er under konkursbehandling så er det naturligvis stor usikkerhet rundt betalingsevnen til kunden og du bør vurdere om du skal sende varer uten direkte betaling til dette foretaket.

4. Mva

Når du registrerer et kjøp med mva fra en leverandør vil Fiken slå opp leverandøren i Brønnøysund. Hvis denne leverandøren ikke er mva-pliktig vil Fiken gi deg en kraftig advarsel og anbefale deg å endre kjøpet: 

Mer informasjon