Når aksjeselskapet ditt får skatteoppgjøret må dette registreres inn i Fiken. 

Dette gjør du under Annet -> Forskuddsskatt og skatteoppgjør:

  1. Dersom du ikke har registrert betalingen av forskuddsskatt så vil Fiken gi deg en påminnelse om det her og du kan registrere betalingen av forskuddsskatten. Men ikke alle foretak får krav om forskuddsskatt, så om du faktisk ikke har betalt forskuddsskatt så hopper du bare over dette.
  2. Du kan så hente skatteoppgjøret direkte fra Altinn, slik at Fiken kan hjelpe deg med å føre dette automatisk. Følg så henvisningene videre om innlogging til ID-porten, der du kan logge deg inn via BankID.Fiken henter da Skatteoppgjøret direkte fra Altinn og viser PDF av skatteoppgjøret i Fiken. Du må så fylle ut litt informasjon i Fiken basert på det som vises i PDF-en du ser.

  1. Velg om du må betale penger til Skatteetaten, eller om de skal betale til deg.
  2. Velg om beløpet er så lavt at Skatteetaten skriver av de ikke vil betale/kreve inn likevel (typisk under 100 kr)
  3. Bankkonto som du betaler fra, eller får utbetalt til.
  4. Summen som blir betalt/tilbakebetalt.
  5. Datoen dette faktisk ble betalt.
  6. Eventuelle renter som er spesifisert i skatteoppgjøret.
  7. Eventuelle gebyrer som er spesifisert i skatteoppgjøret. 

Fiken vil da regnskapsføre skatteoppgjøret og eventuell betaling mot banken. Dersom det tidligere er satt av for mye eller for lite i skatt, eller betalt for mye eller for lite i forskuddsskatt, så vil Fiken samtidig automatisk regnskapsføre en korreksjon av dette.

Mer informasjon