Når aksjeselskapet ditt får skatteoppgjøret må dette registreres inn i Fiken. Akkurat hvordan dette skal gjøres kommer litt an på hva du tidligere har registrert i Fiken og om du får restskatt eller penger tilgode. Du skal kun følge et av de tre alternativene under.

Hvis du har fått en faktura/EHF fra Skatteetaten som det står "Betalingskort" på, inneholder dette kun informasjon om hva du skal betale i restskatt. Betalingskortet forklarer ikke hvordan skatten er beregnet. Du betaler denne fakturaen som vanlig i nettbanken din. Når det gjelder hvordan du fører dette i Fiken anbefaler vi at du henter selve skatteoppgjøret fra Altinn og følger oppskriften under. Bruk både skatteoppgjørsbrevet og betalingskortet som bilag.

1. Restskatt og jeg har betalt forskuddskatt i 2019 (for 2018)

Se på skatteoppgjøret du har fått og overfør tallene derfra til Fiken under Annet->Fri postering.

Dersom du har satt av for mye eller for lite i Skatt ved årsavslutningen i fjor så må dette korrigeres etter at du har opprettet posteringen over. Gå da på Oversikt->Saldobalanse og sjekk hvilket beløp som ligger på konto 2500 eller 2540.

Gå så på Annet->Fri postering og legg inn som vist her. (Dersom beløpet i saldobalansen har minus foran seg, så legger du minus foran beløpet også her i den frie posteringen).

2. Restskatt og jeg har IKKE betalt forskuddskatt i 2019 (for 2018)

Se på skatteoppgjøret du har fått og overfør tallene derfra til Fiken under Annet->Fri postering.


Dersom du har satt av for mye eller for lite i Skatt ved årsavslutningen i fjor så må dette korrigeres etter at du har opprettet posteringen over. Gå da på Oversikt->Saldobalanse og sjekk hvilket beløp som ligger på konto 2500 eller 2540.

Gå så på Annet->Fri postering og legg inn som vist her. (Dersom beløpet i saldobalansen har minus foran seg, så legger du minus foran beløpet også her i den frie posteringen).

3. Tilgode og jeg har betalt forskuddskatt i 2019 (for 2018)

Se på skatteoppgjøret du har fått og overfør tallene derfra til Fiken under Annet->Fri postering.


Dersom du har satt av for mye eller for lite i Skatt ved årsavslutningen i fjor så må dette korrigeres etter at du har opprettet posteringen over. Gå da på Oversikt->Saldobalanse og sjekk hvilket beløp som ligger på konto 2500 eller 2540.

Gå så på Annet->Fri postering og legg inn som vist her. (Dersom beløpet i saldobalansen har minus foran seg, så legger du minus foran beløpet også her i den frie posteringen).

Mer informasjon