Når aksjeselskapet ditt får skatteoppgjøret må dette registreres inn i Fiken. Akkurat hvordan dette skal gjøres kommer litt an på hva du tidligere har registrert i Fiken og om du får restskatt eller har penger tilgode. Du skal kun følge et av de tre alternativene under.

Hvis du har fått en faktura/EHF fra Skatteetaten som det står "Betalingskort" på, inneholder dette kun informasjon om hva du skal betale i restskatt. Betalingskortet forklarer ikke hvordan skatten er beregnet. Du betaler denne fakturaen som vanlig i nettbanken din. Når det gjelder hvordan du fører dette i Fiken anbefaler vi at du henter selve skatteoppgjøret fra Altinn og følger oppskriften under. Bruk både skatteoppgjørsbrevet og betalingskortet som bilag.

1. Restskatt og jeg har betalt forskuddskatt i 2020 (for 2019)

Se på skatteoppgjøret du har fått og overfør tallene derfra til Fiken under Annet -> Fri postering.

Hvis du har betalt mer forskuddsskatt (for 2019 i 2020) enn du har fått krav om, slår du beløpet under "tilleggsforskudd" sammen med beløpet på linje 2 (konto 2540).

Dersom du har satt av for mye eller for lite i Skatt ved årsavslutningen for 2019 så må dette korrigeres etter at du har opprettet posteringen over. Gå da på Oversikt -> Saldobalanse og sjekk hvilket beløp som ligger på konto 2500 i utgående verdi 2020.

Gå så på Annet -> Fri postering og legg inn som vist her. (Dersom beløpet i saldobalansen har minus foran seg, så legger du minus foran beløpet også her i den frie posteringen).

PS! Ta gjerne en sjekk også på konto 2540. Denne skal i utgangspunktet være i null, men det kan være noe fra tidligere år som gjør at det likevel er en sum der. Dersom det faktisk er en sum der kan dette fjernes på tilsvarende måte som for konto 2500.

2. Restskatt og jeg har IKKE betalt forskuddskatt i 2020 (for 2019)

Se på skatteoppgjøret du har fått og overfør tallene derfra til Fiken under Annet -> Fri postering.

Dersom du har satt av for mye eller for lite i Skatt ved årsavslutningen i fjor så må dette korrigeres etter at du har opprettet posteringen over. Gå da på Oversikt -> Saldobalanse og sjekk hvilket beløp som ligger på konto 2500.

Gå så på Annet -> Fri postering og legg inn som vist her. (Dersom beløpet i saldobalansen har minus foran seg, så legger du minus foran beløpet også her i den frie posteringen).

PS! Ta gjerne en sjekk også på konto 2540. Denne skal i utgangspunktet være i null, men det kan være noe fra tidligere år som gjør at det likevel er en sum der. Dersom det faktisk er en sum der kan dette fjernes på tilsvarende måte som for konto 2500.

3. Til gode og jeg har betalt forskuddskatt i 2020 (for 2019)

Se på skatteoppgjøret du har fått og overfør tallene derfra til Fiken under Annet -> Fri postering.

Hvis du har betalt mer forskuddsskatt (for 2019 i 2020) enn du har fått krav om, slår du beløpet under "tilleggsforskudd" sammen med beløpet på linje 2 (konto 2540).

Dersom du har satt av for mye eller for lite i Skatt ved årsavslutningen for 2019 så må dette korrigeres etter at du har opprettet posteringen over. Gå da på Oversikt -> Saldobalanse og sjekk hvilket beløp som ligger på konto 2500 i utgående verdi 2020.

Gå så på Annet -> Fri postering og legg inn som vist her. (Dersom beløpet i saldobalansen har minus foran seg, så legger du minus foran beløpet også her i den frie posteringen).

PS! Ta gjerne en sjekk også på konto 2540. Denne skal i utgangspunktet være i null, men det kan være noe fra tidligere år som gjør at det likevel er en sum der. Dersom det faktisk er en sum der kan dette fjernes på tilsvarende måte som for konto 2500.

4. Ingen restskatt eller beløp til gode

Gå til Oversikt -> Saldobalanse og sjekk hvilke summer som ligger på kontoene 2500 og 2540. Disse skal da "nulles ut mot hverandre". La oss si at det står -7.000 kr på konto 2540 og 7000 kr på konto 2500. Legg da inn under Annet -> Fri postering:

Mer informasjon