Det er mulig å overføre salg fra nettbutikken din til Fiken via ConnectMyApps.  Dette krever at du har et aktivt abonnement hos ConnectMyApps. Løsningen er utviklet for:

  • 24Nettbutikk
  • MyStore
  • Shopify

For å aktivere dette i Fiken må du bestille API-modul under Foretak -> Abonnement / Moduler, og sette opp avtalen med ConnectMyApps her

Merk:

  • For forklaring om hvordan du kan sette opp flere betalingsmåter i ConnectMyApps, se denne artikkelen.
  • Løsningen er utviklet av ConnectMyApps uten Fikens medvirkning. Dette betyr at Fiken kun passivt mottar informasjonen som ConnectMyApps sender, og ikke har mulighet til å foreta endringer i det som blir sendt. Hvis du trenger hjelp til denne løsningen, må du kontakte ConnectMyApps sin support.

Mer informasjon

  • Nettbutikker: Generell artikkel om de forskjellige mulighetene du har for å integrere nettbutikken med Fiken.