Det er mulig å overføre salg fra nettbutikken din til Fiken via ConnectMyApps.  Dette krever at du har et aktivt abonnement hos ConnectMyApps. Løsningen er utviklet for:

  • 24Nettbutikk
  • MyStore
  • Shopify

Du kan sette opp avtalen her

Merk at denne integrasjonen er utviklet av ConnectMyApps uten Fikens medvirkning. Dette betyr at Fiken kun passivt mottar informasjonen som ConnectMyApps sender, og ikke har mulighet til å foreta endringer i det som blir sendt. Hvis du trenger hjelp til denne løsningen, må du kontakte ConnectMyApps sin support.

Mer informasjon

  • Nettbutikker: Generell artikkel om de forskjellige mulighetene du har for å integrere nettbutikken med Fiken.