De fleste aksjeselskap får krav om å betale forskuddsskatt. Dersom Skatteetaten forventer at du går i overskudd på mindre enn 2.000 kr vil de ikke kreve forskuddsskatt. Forskuddsskatten skal betales i to omganger.

  • 15. februar 2021 betales halvparten av forskuddsskatten for 2020.
  • 15. april 2021 betales halvparten av forskuddsskatten for 2020.

Forskuddsskatten for 2020 som betales i 2021 er beregnet av Skatteetaten med grunnlag i resultatet ditt for 2019. Dersom du for regnskapsåret 2019 fikk en endelig skatt på 80.000 kroner er det dette du skal betale i forskuddsskatt også for 2020 i 2021. Du kan søke om å endre forskuddsskatten din. Les mer om forskuddsskatt hos Skatteetaten.

Du registrerer forskuddsskatten under Annet -> Forskuddsskatt og skatteoppgjør

Som bilag til hver av disse betalingene kan du legge ved kravet om forskuddsskatt som du har mottatt i Altinn.

Mer informasjon