De fleste aksjeselskap får krav om å betale forskuddsskatt. Dersom Skattetaten foreventer at du går i overskudd på mindre enn 2.000 kr vil de ikke kreve forskuddsskatt. Forskuddsskatten skal betales i to omganger.

  • 15. februar 2019 betales halvparten av forskuddsskatten for 2018.
  • 15. april 2019 betales halvparten av forskuddsskatten for 2018.

Forskuddsskatten for 2018 som betales i 2019 er beregnet av Skattetaten med grunnlag i resultatet ditt for 2017. Dersom du for regnskapsåret 2017 fikk en endelig skatt på 80.000 kroner er det dette du skal betale i forskuddsskatt også for 2018 i 2019. Du kan søke om å endre forskuddsskatten din. Les mer om forskuddsskatt hos Skatteetaten.

Du registrerer forskuddsskatten via Annet->Forskuddsskatt. Som bilag til hver av disse betalingene legges kravet om forskuddsskatt mottatt gjennom Altinn.

Mer informasjon