I forbindelse med årsavslutning i Fiken så beregner selskapet selv skatten. For regnskapsåret 2020 er dette 22 % av selskapets overskudd, men prosentsatsen kan variere fra år til år. Du fyller selv inn dette beløpet, men Fiken regnskapsfører det for deg. Dette gjør du for at regnskapet skal ha et mest mulig korrekt bilde av hvor mye penger du skylder i skatt. Skatteetaten vil uansett foreta en egen vurdering av hvor mye du skal betale i skatt basert på regnskapet ditt forøvrig.
Du registrerer skatt ved årsavslutning under Annet -> Årsavslutning, "Lukk regnskapet for 2020":

I eksempelet her så har selskapet et overskudd på 400.000 kroner som gir en beregnet skatt på 88.000 kroner.

Fiken vil da opprette følgende postering i regnskapet. Den første linjen her sier at det er regnskapsført en kostnad i regnskapet (8301) og at dette er ført som gjeld selskapet har (2500). Klikk på "Opprett uten endring":

Når du har gjort dette, kan du klikke "Avslutt regnskapsåret 2020":

Mer informasjon