I forbindelse med årsavslutning i Fiken så beregner selskapet selv skatten. For regnskapsåret 2019 er dette 22 % av selskapets overskudd, men prosentsatsen kan variere fra år til år. Du fyller selv inn dette beløpet, men Fiken regnskapsfører det for deg. Dette gjør du for at regnskapet skal ha et mest mulig korrekt bilde av hvor mye penger du skylder i skatt. Skattetaten vil uansett foreta en egen vurdering av hvor mye du skal betale i skatt basert på regnskapet ditt forøvrig.
Du registrerer skatt ved årsavslutning under Annet->Årsavslutning. I eksempelet her så har selskapet et overskudd på 400.000 kroner som gir en beregnet skatt på 100.000 kroner.

Fiken vil da opprette følgende postering i regnskapet. Den første linjen her sier at det er regnskapsført en utgift i regnskapet (8301) og at dette er ført som gjeld selskapet har (2500).

Mer informasjon