Skatt for AS registreres på tre forskjellige tidspunkter hvert år. Hva du skal gjøre i hvert enkelt tilfelle er beskrevet i egne hjelpeartikler som vi linker til under.

Forskuddsskatt for AS

15. februar 2021 og 15. april 2021 skal du betale "forskuddsskatt" for regnskapsåret 2020. Siden regnskapet for 2020 fortsatt ikke er levert, regnes dette som forskuddsskatt selv om det betales inn i 2021 for 2020. Det er ikke alle foretak som får krav om forskuddsskatt.  Du kan registrere betaling av forskuddsskatt under Annet -> Forskuddsskatt og skatteoppgjør.

Skatt ved årsavslutning for AS

I forbindelse med årsavslutning for 2020 i Fiken, vanligvis våren 2021, setter du av antatt skyldig beløp for skatt. Du registrerer skatt ved årsavslutning under Annet -> Årsavslutning. Dette gjør du for at regnskapet skal ha et mest mulig korrekt bilde av hvor mye penger du skylder i skatt. Skatteetaten vil uansett foreta en egen vurdering av hvor mye du skal betale i skatt basert på regnskapet ditt for øvrig.

Skatteoppgjør for AS

Høsten 2021 beregner Skatteetaten om du har betalt for mye eller for lite i forskuddsskatt og vil tilbakebetale eller kreve restskatt fra deg. Du kan registrere skatteoppgjøret under Annet -> Forskuddsskatt og skatteoppgjør.