Skatt for AS registreres på tre forskjellige tidspunkter hvert år. Hva du skal gjøre i hvert enkelt tilfelle er beskrevet i egne hjelpeartikler som vi linker til under.

Forskuddsskatt for AS

15. februar 2019 og 15. april 2019 skal du betale "forskuddsskatt" for regnskapsåret 2018. Siden regnskapet for 2018 fortsatt ikke er levert, regnes dette som forskuddsskatt selv om det betales inn i 2019 for 2018. Det er ikke alle foretak som får krav om forskuddsskatt.

Skatt ved årsavslutning for AS

I forbindelse med årsavslutning for 2018 i Fiken, vanligvis i mai 2019, setter du av antatt skyldig beløp for skatt. Du registrerer skatt ved årsavslutning under Annet->Årsavslutning. Dette gjør du for at regnskapet skal ha et mest mulig korrekt bilde av hvor mye penger du skylder i skatt. Skattetaten vil uansett foreta en egen vurdering av hvor mye du skal betale i skatt basert på regnskapet ditt forøvrig.

Skatteoppgjør for AS

Høsten 2019 beregner Skattetaten om du har betalt for mye eller for lite i forskuddsskatt og vil tilbakebetale eller kreve restskatt fra deg. De sender da ett skatteoppgjør til deg i en pdf-fil som må legges inn i Fiken.