Hvis du bruker Stripe må du gjøre regnskapsføringen i Fiken i flere steg: 

 1. Registrering av selve inntekten/salget (det blir en inntekt i regnskapet før du har fått pengene fra Stripe). 
  Dette kan gjøres på forskjellige måter og du kan lese mer om de ulike alternativene her: Nettbutikker.
 2. Registrering av betalingen for salget
  Opprett en konto som du kaller "Stripe" under Foretak -> Bankkontoer i Fiken. I feltet "Bankkontonummer" kan du for eksempel skrive inn e-postadressen du logger på Stripe med.
  Sett salgene som "Innbetalt til" Stripe-kontoen (hvis dette ikke skjer automatisk gjennom en integrasjon med en nettbutikk).
 3. Registrering av oppgjør fra Stripe (overføringen fra Stripe til din bankkonto).
  Dette kan du gjøre enten manuelt, eller du kan få hjelp til å legge dette inn automatisk basert på en Stripe-oppgjørsfil (payouts.csv). Dette er forklart lenger ned i denne artikkelen.
NB! Det er ikke mulig å få inntekt/salg automatisk regnskapsført i Fiken basert på en Stripe-fil. Du må registrere salgene i Fiken først.

Automatisk regnskapsføring av Stripe-oppgjør

Når salgene er lagt inn i Fiken, kan du få oppgjørene fra Stripe automatisk regnskapsført i Fiken som forklart under:

Steg 1: Last ned Stripe Payouts csv-fil

Steg 2: Last opp Stripe-filen i Fiken

 • Logg inn i Fiken.
 • Opprett "Stripe" som en egen utenlandsk bankkonto under Foretak -> Bankkontoer (hvis du ikke allerede har gjort dette). Legg inn e-posten du bruker for innlogging i Stripe som kontonummer. 
 • Velg Annet -> Import fra Nettbank.
 • Klikk på "Last opp" og velg Stripe-filen du lastet ned i steg 1.
 • I dialogen som nå åpnes så må du velge din Stripe-"bankkonto" som du opprettet over - og IKKE din vanlige driftskonto.

Alle utbetalinger fra Stripe til din driftskonto vil bli ført som en intern overføring fra din Stripe-konto til din driftskonto.

Steg 3: Registrer gebyrer og interne overføringer

Du vil nå havne i det vanlige "Import fra nettbank"-skjermbildet. Hvis bankkontoen som Stripe gjør utbetalinger til er registrert i Fiken, vil du få muligheten til å hurtigregistrere alle oppgjør og gebyrer her.

Manuell regnskapsføring av Stripe-oppgjør

For å legge inn en overføring manuelt kan du gå på Annet -> Fri postering og legge det inn slik: 

Mer informasjon

 • Nettbutikker: Her kan du lese mer om forskjellige måter å koble nettbutikken din sammen med Fiken på.