Hvis du bruker Stripe må du gjøre regnskapsføringen i Fiken i to steg: 

 1. Registrering av selve inntekten/salget (det blir en inntekt i regnskapet før du har fått pengene fra Stripe). 
  Dette kan gjøres på forskjellige måter og du kan lese mer om de ulike alternativene kan her: Nettbutikker.
 2. Registrering av betaling fra Stripe (selve oppgjøret/betalingen fra Stripe til deg). 
  Dette kan du gjøre enten manuelt, eller du kan få hjelp til å legge dette inn automatisk basert på en Stripe-oppgjørsfil (payouts.csv). Dette er forklart lenger ned i denne artikkelen.
NB! Det er ikke mulig å få inntekt/salg automatisk regnskapsført i Fiken basert på en Stripe-fil. Du må registrere salgene i Fiken først.

Når salgene er lagt inn i Fiken, kan du få betalingene/oppgjørene fra Stripe automatisk regnskapsført i Fiken som forklart under:

Steg 1: Last ned Stripe Payouts csv-fil

Steg 2: Last opp Stripe-filen i Fiken

 • Logg inn i Fiken.
 • Opprett "Stripe" som en egen utenlandsk bankkonto under Foretak -> Bankkontoer (hvis du ikke allerede har gjort dette). Legg inn e-posten du bruker for innlogging i Stripe som kontonummer. 
 • Velg Annet -> Import fra Nettbank.
 • Klikk på "Last opp" og velg Stripe-filen du lastet ned i steg 1.
 • I dialogen som nå åpnes så må du velge din Stripe-"bankkonto" som du opprettet over - og IKKE din vanlige driftskonto.

Alle utbetalinger fra Stripe til din driftskonto vil bli ført som en intern overføring fra din Stripe-konto til din driftskonto.

Steg 3: Registrer gebyrer og interne overføringer

Du vil nå havne i det vanlige "Import fra nettbank"-skjermbildet. Hvis bankkontoen som Stripe gjør utbetalinger til er registrert i Fiken, vil du få muligheten til å hurtigregistrere alle oppgjør og gebyrer her.

Mer informasjon

 • Nettbutikker: Her kan du lese mer om forskjellige måter å koble nettbutikken din sammen med Fiken på.