Hvis du har en Stripe-kobling mot en nettbutikk, kan du registrere salgene i Fiken som forklart her. Det er også mulig å få Fiken til å automatisk regnskapsføre et oppgjør fra Stripe.

Dette er foreløpig bare tilgjengelig i en pilotversjon. Du må derfor først sende en e-post til kontakt@fiken.no om du ønsker at vi skal aktivere dette for ditt foretak.

Hvis dette er aktivert for ditt foretak, kan du gjøre følgende:

Steg 1: Last ned Stripe Payouts csv-fil

Steg 2: Last opp Stripe-filen i Fiken

  • Logg inn i Fiken.
  • Velg Annet -> Import fra Nettbank.
  • Klikk på "Last opp" og velg Stripe-filen du lastet ned i steg 1.
  • I dialogen som nå åpnes så må du velge din Stripe konto - og IKKE din bankkonto.

Alle utbetalinger fra Stripe til din bankkonto vil bli ført som en intern overføring fra din Stripe-konto til din bankkonto.

Steg 3: Registrer gebyrer og interne overføringer

Du vil nå havne i det vanlige "Import fra nettbank"-skjermbildet. Hvis bankkontoen som Stripe gjør utbetalinger til er registrert i Fiken, vil du få muligheten til å hurtigregistrere alle oppgjør og gebyrer her.