Dersom aksjeselskapet ditt går med overskudd må du betale en del av overskuddet i skatt. Men dersom selskapet går med underskudd, får du ikke utbetalt skatt tilgode. Du får derimot et fremførbart underskudd, som vil si at du kan trekke underskuddet fra når skatten skal beregnes i fremtidige år hvor selskapet går med overskudd igjen.

Merk at overskudd eller underskudd i denne artikkelen betyr det "skattemessige" resultatet, som ofte ikke er nøyaktig det samme som resultatet i Fiken. Se under "Vanlige spørsmål" for mer om dette.

Hvis selskapet for eksempel gikk med 25 000 kr i underskudd i 2019, og 125 000 kr i overskudd i 2020, blir det bare 100 000 kr å betale skatt av for 2020. Når du lukker regnskapsåret 2020 under Annet -> Årsavslutning i Fiken, fyller du inn det fremførbare underskuddet som dette:

Neste år når du leverer fra Fiken vil dette fylles ut automatisk. Vær også obs på at det er viktig at du fyller inn det samme beløpet her som du finner på skattemeldingen for 2019, fordi dette sjekkes av Skatteetaten.

At det i dette eksempelet er 100 000 kr å betale skatt av, betyr at skatten for 2020 blir 22 000 kr (22 %). Når du kommer til trinnet i årsavslutningen hvor du fyller inn «Beregnet skatt», fyller du derfor inn 22 000 kr:

Hadde det ikke vært for at en kunne trekke fra underskuddet fra 2019, ville skatten for 2020 i dette eksempelet derimot blitt 27 500 kr, som er 22 % av 125 000 kr.

Pass på å fylle inn beløpet som skal betales i skatt her, og ikke beløpet/overskuddet skatten beregnes av.

I tilfeller hvor det fremførbare underskuddet fra 2019 er større enn overskuddet fra 2020 er det ikke noe skatt å betale, og du fyller ut 0 som «Beregnet skatt». Det vil da også være et fremførbart underskudd igjen til senere år. Hvis selskapet også gikk med underskudd i 2020, legges dette underskuddet på det fremførbare underskuddet fra 2019.

Vanlige spørsmål

Hva er skattemessig resultat?

Resultatet som skatten beregnes av er sjelden nøyaktig det samme som overskuddet eller underskuddet i regnskapet i Fiken. Det kan komme av tre forskjellige ting, eller en kombinasjon av disse:

  1. Skattefri inntekt: Noen inntekter er skattefrie, som gjør at resultatet i regnskapet er større enn resultatet som skal beregnes skatt av. Hvis selskapet for eksempel får penger igjen på skatten, og får 100 kr rente på disse pengene, øker overskuddet i selskapet med 100 kr. Det skal likevel ikke betales mer skatt.
  2. Kostnader uten skattefradrag: Kjøp og andre kostnader som man har lov å føre i regnskapet gir ikke alltid rett til skattefradrag. Det gjelder for eksempel det meste av gaver, kontingenter og bøter. Hvis selskapet for eksempel har et overskudd på 10 000 kr, så fører kjøpet av en gave på 1 000 kr, reduseres resultatet i regnskapet til 9 000 kr. Det må likevel betales skatt av hele overskuddet på 10 000 kr.
  3. Periodisering: Noen kostnader gir rett til skattefradrag, men ikke i samme år som kostnaden føres i regnskapet. Det gjelder typisk for avskrivninger på eiendeler, hvor skattefradraget er større enn avskrivningskostnaden som føres i regnskapet i de første årene, så motsatt i de siste årene av avskrivningsperioden.

Resultatet som brukes når skatten skal beregnes kan dermed være enten større eller mindre enn resultatet under for eksempel Oversikt -> Resultatregnskap i Fiken.

Hva er sammenhengen mellom udekket tap og fremførbart underskudd?

Både udekket tap og fremførbart underskudd er samlet underskudd, men forskjell på regnskapsreglene og skattereglene gjør likevel at det sjeldent er nøyaktig samme tall. Se også forrige spørsmål.

Fiken bokfører automatisk udekket tap når det er aktuelt.

Skal fremførbart underskudd føres i regnskapet?

Det er bare nødvendig å føre fremførbart underskudd i skattemeldingen for selskapet, og ikke på en regnskapskonto i Fiken. Når du lukker regnskapsåret i Fiken kan du fylle inn fremførbart underskudd fra 2019 slik at det sendes til Altinn sammen med næringsoppgave/skattemelding. Små selskap kan også velge å føre fremførbart underskudd som en eiendel i regnskapet, fordi det har en verdi at skatten kan reduseres i fremtiden.

Fordi det gjør regnskapet mer komplisert anbefaler vi likevel ikke dette.

Mer informasjon

  • Skatt ved årsavslutning for AS: Informasjon om hvordan beregnet skatt føres ved årsavslutningen.
  • Skatt for AS: Overordnet informasjon for betaling av skatt for et aksjeselskap.
  • Du kan ringe Skatteetaten direkte på 800 80 000 for hjelp til utfylling av skattemeldingen, eller for en oversikt over hvor mye fremførbart underskudd selskapet har.
  • Fiken setter deg gjerne i kontakt med regnskapsførere som kan hjelpe deg. Les gjerne mer her eller send en e-post til kontakt@fiken.no for å få en liste over våre samarbeidspartnere.