Dersom aksjeselskapet ditt går i overskudd må du betale skatt til Skatteetaten. Men dersom aksjeselskapet ditt går i underskudd får du ikke utbetalt skatt fra Skatteetaten. Du får derimot et fremførbart underskudd. Det vil si at du kan bruke dette underskuddet til å slippe å betale skatt i senere år når du går i overskudd.

For eksempel: Hvis du gikk 300.000 kr i underskudd i 2017 og 400.000 kr i overskudd i 2018, så kan du føre over underskuddet på 300.000 kr fra 2017 til 2018 ("fremførbart underskudd") slik at du ikke skal skatte av 400.000 kr i 2018, men kun av 100.000 kr. For 2018 skal det beregnes 23% skatt slik at du da i utgangspunktet skal sette av 23.000 kr i skatt. 

Det er også mulig å samle sammen underskudd for flere år.

Det er mange forbehold her basert på selskapets individuelle forhold, så vi kan ikke garantere at dette blir korrekt i akkurat ditt tilfelle. Vi anbefaler derfor at du hører med Skatteetaten på 800 80 000 for å være sikker.

Det er to plasser det fremførbare underskuddet skal tas hensyn til:

1. I regnskapet i Fiken

Dette registrerer du i Fiken under Annet->Årsavslutning. Du legger her kun inn beløpet du faktisk skal skatte, ikke selve det fremførbare underskuddet.

2. I Skattemeldingen (selvangivelsen) på Altinn.no

Dette må legges inn manuelt direkte på Altinn fordi Fiken ikke har tilgang til denne informasjonen (fra tidligere år). Etter at du har gjort årsavslutningen i Fiken og brukt Næringsoppgavemodulen til å sende tallene fra Fiken til Altinn så går du inn i Altinn på skjema RF-1028 Skattemelding. Der registrerer du det aktuelle underskuddet i feltet "Fremførebart underskudd". Du legger her inn det fremførebare underskuddet som du benytter deg av.