Dersom aksjeselskapet ditt går med overskudd må du betale skatt av overskuddet. Men dersom selskapet går med underskudd, får du ikke utbetalt skatt tilgode. Du får derimot et fremførbart underskudd, som vil si at du kan trekke underskuddet fra når skatten skal beregnes i fremtidige år.

Merk at overskudd eller underskudd i denne artikkelen betyr det "skattemessige" resultatet, som ofte ikke er nøyaktig det samme som resultatet i Fiken. Se under "Vanlige spørsmål" for mer om dette.

A. Eksempel

Eksempel 1

Resultat år 2017: -300 000 kr (underskudd)
Resultat år 2018: 400 000 kr (overskudd)

Her kan du trekke fra underskuddet fra 2017 når skatten for 2018 skal beregnes. Du skal derfor ikke skatte av 400 000 kr i 2018, men kun av 100 000 kr. For 2018 skal det beregnes 23 % skatt, slik at du da i blir skyldig 23 000 kr i skatt.

Eksempel 2

Resultat år 2016: -200 000 kr (underskudd)
Resultat år 2017: -300 000 kr (underskudd)
Resultat år 2018: 500 000 kr (overskudd)

Her kan du trekke fra samlet underskudd i 2016 og 2017 når skatten for 2018 skal beregnes. Fremførbart underskudd er i dette tilfellet 500 000 kr (200 000 kr + 300 000 kr), slik at overskuddet i 2018 nulles ut og skyldig skatt for 2018 blir null kroner.

Eksempel 3

Resultat år 2016: -200 000 kr (underskudd)
Resultat år 2017: 100 000 kr (overskudd)
Resultat år 2018: -200 000 kr (underskudd)

Her gikk selskapet med underskudd i 2018, slik at skatten å betale for det året uansett blir null. I 2017 kunne selskapet trekke fra underskuddet på 100 000 kr fra 2016 i skatteberegningen, slik at selskapet heller ikke betaler skatt for 2017. Selskapet har etter 2017 100 000 kr igjen av det fremførbare underskuddet fra 2016 (200 000 kr - 100 000 kr). Etter underskuddet på 200 000 kr i 2018 har fremførbart underskudd økt igjen til 300 000 kr, som kan brukes til å redusere skatten for 2019 eller senere.

B. Regnskapet i Fiken

Fremførbart underskudd føres for de aller fleste selskap ikke i regnskapet, men hvor mye skatt som skal beregnes påvirkes likevel ofte av fremførbart underskudd. Beregnet skyldig skatt registrerer du i Fiken når du avslutter et regnskapsår under Annet->Årsavslutning. Du legger her altså kun inn beløpet du faktisk skal skatte for året du lukker, ikke selve det fremførbare underskuddet.

For eksemplene fylles "Beregnet skatt" inn som dette ved årsavslutningen for 2018:

Eksempel 1: 23 000
Eksempel 2: 0
Eksempel 3: 0

C. Skattemeldingen (selvangivelsen) på Altinn.no

Dette må legges inn manuelt direkte på Altinn fordi Fiken ikke har tilgang til denne informasjonen.

Etter at du har gjort årsavslutningen i Fiken og brukt Næringsoppgavemodulen til å sende tallene fra Fiken til Altinn så går du inn i Altinn på skjema RF-1028 Skattemelding. Når du sender næringsoppgaven fra Fiken til Altinn, opprettes det et nytt skattemeldingsskjema med næringsoppgaven som vedlegg til denne.

Postene under "Oversikt over framført underskudd i inntekt" kan fylles ut som vist nedenfor for eksemplene 1-3.

For år hvor selskapet går med overskudd og bruker av det fremførbare underskuddet for å redusere skatten, fylles beløpet en bruker inn i post 232 slik at det hentes til post 285 her.

Eksempel 1

Eksempel 2

Eksempel 3

Vanlige spørsmål

Hva betyr skattemessig resultat?

Resultatet som skatten beregnes av er sjelden nøyaktig det samme som overskuddet eller underskuddet i regnskapet i Fiken. Det kan komme av tre forskjellige ting, eller en kombinasjon av disse:

  1. Skattefri inntekt: Noen inntekter er skattefrie, som gjør at resultatet i regnskapet er større enn resultatet som skal beregnes skatt av. Hvis selskapet for eksempel får penger igjen på skatten, og får 100 kr rente på disse pengene, øker overskuddet i selskapet med 100 kr. Det skal likevel ikke betales mer skatt.
  2. Kostnader uten skattefradrag: Kjøp og andre kostnader som man har lov å føre i regnskapet gir ikke alltid rett til skattefradrag. Det gjelder for eksempel det meste av gaver, kontingenter og bøter. Hvis selskapet for eksempel har et overskudd på 10 000 kr, så fører kjøpet av en gave på 1 000 kr, reduseres resultatet i regnskapet til 9 000 kr. Det må likevel betales skatt av hele overskuddet på 10 000 kr.
  3. Periodisering: Noen kostnader gir rett til skattefradrag, men ikke i samme år som kostnaden føres i regnskapet. Det gjelder typisk for avskrivninger på eiendeler, hvor skattefradraget er større enn avskrivningskostnaden som føres i regnskapet i de første årene, så motsatt i de siste årene av avskrivningsperioden.

Resultatet som brukes når skatten skal beregnes kan dermed være enten større eller mindre enn resultatet i Fiken.

Når du bruker modulen for næringsoppgave og skattemelding beregner Fiken automatisk det skattemessige resultatet og fyller det ut på skattemeldingen.

Hva er sammenhengen mellom udekket tap og fremførbart underskudd?

Udekket tap og fremførbart underskudd er i utgangspunktet det samme, men forskjell på regnskapsreglene og skattereglene gjør likevel at det sjeldent er nøyaktig samme tall. Se også forrige spørsmål.

Fiken bokfører automatisk udekket tap når det er aktuelt.

Skal fremførbart underskudd føres i regnskapet?

Små selskap kan velge å føre fremførbart underskudd som en eiendel i regnskapet, fordi det har en verdi at skatten kan reduseres i fremtiden.

Fordi det gjør regnskapet mer komplisert anbefaler vi likevel ikke dette.

Mer informasjon

  • Skatt ved årsavslutning for AS: Informasjon om hvordan beregnet skatt føres ved årsavslutningen.
  • Skatt for AS: Overordnet informasjon for betaling av skatt for et aksjeselskap.
  • Du kan ringe Skatteetaten direkte på 800 80 000 for hjelp til utfylling av skattemeldingen, eller for en oversikt over hvor mye fremførbart underskudd selskapet har.
  • Fiken setter deg gjerne i kontakt med regnskapsførere som kan hjelpe deg. Les gjerne mer her eller send en e-post til kontakt@fiken.no for å få en liste over våre samarbeidspartnere.