Du kan bruke variabler kommentarfeltet på fakturaer, tilbud, ordre og repeterende fakturaer. Dette kan være nyttig hvis du for eksempel ønsker kundens navn i kommentarfeltet, eller en dato som oppdaterer seg avhengig av tidspunktet fakturaen sendes ut.

Når du oppretter en repeterende faktura, eller endrer standardkommentaren på en vanlig faktura eller et tilbud, vil du til venstre for kommentarfeltet kunne klikke på "sett inn variabel":


I det neste bildet er de mest vanlige variablene relatert til fakturadato listet opp med en forklaring. Du kan klikke på den blå teksten for å sette denne variabelen inn i kommentarfeltet:

Når du har satt inn variabelen vil du se en forhåndsvisning av det endelige resultatet:

I dette eksempelet vil altså variabelen for kvartal oppdatere seg avhengig av datoen fakturaen sendes ut.

Avanserte muligheter

Velg "Trykk her for å vise mer avanserte muligheter" dersom du ønsker å sette inn en mer skreddersydd variabel, og tilpasse den selv:

Mulighetene du har for formattering vil være avhengig av type variabel du setter inn. Velger du for eksempel kundenavn, kan du eventuelt velge om du vil at navnet skal stå med kun små bokstaver, kun store bokstaver, eller med stor forbokstav:

Trykk "Sett inn" for å sette inn variabelen og se hvordan resultatet blir i kommentarfeltet.

Mer informasjon