Hvis du har en Klarna-konto, må du legge inn denne kontoen i Fiken og registrere betalinger/oppgjør mot denne. Når penger blir overført fra Klarna-kontoen til bankkontoen din, må du registrere dette i Fiken.

Konto

Opprett Klarna-kontoen under Foretak -> Bankkonto og "Ny bankkonto". Velg Type: "Utenlandsk/betalingstjeneste" og "Klarna". I feltet "Bankkontonummer" kan du for eksempel legge inn e-postadressen du er registrert hos Klarna med:

For hvert salg: Registrer salg og betaling

Du har for eksempel mange salg på forskjellige dager i løpet av en måned. Registrer da salgene enkeltvis eller som kasseoppgjør per dag. 

Det trekkes ikke noe gebyr umiddelbart, og inntektene fra disse salgene havner på Klarna-kontoen:

Samlet overføring (oppgjør for flere salg)

En gang i måneden overfører Klarna penger til driftskontoen din, men tar også et gebyr. Dette er et samlet oppgjør for alle salgene du har gjort i denne perioden.

Du må da føre dette under menyvalget Annet->Fri postering. I eksempelet under har du solgt for til sammen 5.000 kr i løpet av en måned, og Klarna tar et gebyr på 400 kr. Da må du registrere at det går 400 kr til gebyr og 4.600 kr inn på bankkontoen din: