Hvis du har en Klarna-konto, må du legge inn denne kontoen i Fiken og registrere betalinger/oppgjør mot denne. Når penger blir overført fra Klarna-kontoen til bankkontoen din, må du registrere dette i Fiken.

Konto

Opprett Klarna-kontoen under Foretak -> Bankkonto og "Ny bankkonto". Velg Type: "Utenlandsk/betalingstjeneste" og "Klarna". I feltet "Bankkontonummer" kan du for eksempel legge inn e-postadressen du er registrert hos Klarna med:

For hvert salg: Registrer salg og betaling

Registrer hvert enkelt salg under Salg -> Registrer annet salg, og sett de som "Innbetalt til" Klarna-kontoen du har opprettet under Bankkontoer i Fiken.

Det trekkes ikke noe gebyr umiddelbart, og inntektene fra disse salgene havner på Klarna-kontoen:

Samlet overføring (oppgjør for flere salg)

Når Klarna overfører penger til driftskontoen din, er dette et samlet oppgjør for alle salgene du har gjort i denne perioden, og de tar også et gebyr.

Du må da føre dette under menyvalget Annet->Fri postering. I eksempelet under har du solgt for til sammen 5.000 kr i løpet av en måned, og Klarna tar et gebyr på 400 kr. Da må du registrere at det går 400 kr til gebyr og 4.600 kr inn på bankkontoen din:

Mer informasjon

  • Nettbutikker:Les mer her om hvordan du kan få salg overført fra nettbutikk til Fiken automatisk.