Under Lønn -> Ansatte kan du klikke "Hent skattekort" for å hente skattekort automatisk fra Altinn:

Hvis den ansatte ikke har skattekort i Altinn kan du også klikke deg inn på den ansatte det gjelder og spesifisere tabelltrekk/trekkprosent manuelt.

Frikort

Noen skattekort er såkalte "Frikort". Dette gjelder primært for studenter og andre personer med veldig lav lønn. For 2021 er grensen for frikort på 60.000. Når en ansatt har frikort så vil Fiken automatisk ikke trekke noe skatt. Du må selv følge med på hvor mye lønn den ansatte får og hvis du utbetaler lønn som gjør at den ansatte overskrider grensen for frikort, må du gi beskjed til den ansatte slik at hen kan opprette et nytt skattekort. Du så laster ned dette skattekortet til Fiken på måten som forklart over.

Mer informasjon