Du kan sende Vipps eFaktura fra Fiken. Alle som har godkjent Vipps eFaktura (i Vipps-appen) og som bruker en bank med Vipps eFaktura-integrasjon kan motta dette.

Statusene du vil se i Fiken er Sendt til Vipps, Venter på godkjenning av mottaker, Åpnet, Godkjent og Slettet.

Pengene vil komme inn på bankkontoen din på vanlig måte.

NB! Det er kun fakturaer som kan sendes som Vipps eFaktura, ikke purringer eller kreditnotaer.

Det koster 5 kroner pr Vipps eFaktura som kommer frem til mottaker.