Du kan bruke Fiken til å føre timer på en aktivitet eller et prosjekt, og sende fakturaer til kundene dine med utgangspunkt i dette.

Bestilling av timeføring

Du finner timeføring under menyvalget "Time":
Klikk for å bestille modulen og angi hvor mange brukere som skal bruke dette:

Timeføring koster 49 kroner pr timeføringsbruker pr måned.

Timeføring

Hvis du har aktivert timeføringsmodulen, har du tilgang til timeføring ved å velge Time i menylinjen, eller ved å laste ned en egen app for timeføring, som du finner her:

For å føre timer på en gitt dato, klikk på Time -> Timeføring og  "Ny timeregistrering" og angi eventuelt hvilket prosjekt og hvilken aktivitet det dreier seg om:

Opprett nytt prosjekt

Ved å klikke "Nytt prosjekt", kan du opprette et nytt prosjekt å føre timer på, og du må da velge hva prosjektet skal hete, og hvilket nummer det skal ha. Det er deretter valgfritt om det skal knyttes en kunde, kontaktperson og aktivitet til dette prosjektet, og om det skal ha en start- og sluttdato:

Opprett ny aktivitet

Ved å klikke "Ny aktivitet" kan du opprette en aktivitet å føre timer på. Her velger du aktivitetens navn, om dette er en aktivitet som skal faktureres kunde, om den skal være tilknyttet et produkt og eventuelt ha en timepris:

Du kan nå føre timer på dette prosjektet og valgt aktivitet, på spesifisert dato, ved å trykke "Opprett":

Du har nå fått en rad i oversikten som viser prosjektet og aktiviteten og hvor mange timer du har ført på dette pr dag. For å legge inn flere timer på samme prosjekt og aktivitet gjennom uken, kan du fylle inn direkte i "boksene" som ligger pr dag her. For å registrere timer på et annet prosjekt eller en annen aktivitet, kan du klikke på "Ny rad" eller "Ny timeregistrering":

Du vil dermed kunne få en oversikt over alle timer du har ført en gitt uke. Til høyre i bildet vil du se en oppsummering av hva som er ført på dagen du står på:

Oversikt - Rapporter og fakturering

Ved å klikke på Time -> Oversikt og Time -> Rapporter, kan du se en oversikt over førte timer pr uke ("Ukeoversikt") og måned ("Månedoversikt"), samt generere dine helt egne rapporter ("Rapporter"):

Ved å klikke på Time -> Fakturagrunnlag kan du bruke antall timer som er ført til å generere en faktura til kunde. Huk av for de timene du vil at skal være med i fakturagrunnlaget, og klikk "Opprett fakturautkast":

Det blir nå opprettet et utkast til en faktura der antall førte timer er med som fakturalinjer, men du kan redigere disse ved behov. Du må også velge kontonummer, dato og kunde som du gjør for en vanlig faktura, før du enten oppretter fakturaen, sletter den eller lagrer den som et utkast:

Innstillinger for aktiviteter og prosjekter

Under Time -> Prosjekter og Time -> Aktiviteter kan du se en oversikt over hvilke aktiviteter og prosjekter du har opprettet for timeføring, samt legge til nye aktiviteter og prosjekter etter behov:

Brukertilgang til timeføring

Under Foretak -> Brukertilganger kan du tildele tilgang til andre. Her velger du mellom tilgang til regnskap og timeføring eller kun til timeføring. Dersom du gir tilgang til kun timeføring vil brukeren kunne føre sine egne timer i nettleser og app, men ikke ha tilgang til noe mer. Ved å klikke på brukerne kan du også fjerne og endre tilgangene.

Mer informasjon