VippsGo er en betalingsløsning for kontantsalg for de som omsetter for mindre en 50.000 kr. Les mer om kontantsalg og regler rundt dette her

Bruker du vippsGo kan du registrere oppgjørsrapportene du får slik: Kasseoppgjør / kassedagbok / dagsoppgjør.

Vipps skriver selv på sine egne sider hvem VippsGo passer for: 

  • Har kunder som betaler idet produktet eller tjenesten leveres. Ved fjernsalg er det andre Vipps-tjenester som gjelder.
  • Mottar betaling fra privatpersoner, og ikke andre bedrifter.
  • Driver næringsvirksomhet som omsetter for mindre enn 50 000 i året - og ikke trenger kassaapparat.
  • Omsetter du for mer en 50 000 i året? Da trenger du en godkjent kassaløsning i tillegg til VippsGO. VippsGO erstatter ikke en godkjent kassaløsning dersom du er i denne kategorien.