Her viser vi hvordan du kan legge inn salg som er betalt med Vipps bedrift. Vær imidlertid klar over at Vipps-betalinger blir regnet som et kontantsalg

Du legger inn salg fra Vipps ved å opprette en kontantfaktura. Siden betalingen fra kunden ikke kommer direkte inn på kontoen din i banken, må du opprette en fiktiv bankkonto i Fiken som skal gjenspeile virkeligheten best mulig. Når pengene fra Vipps kommer inn på driftskontoen din i banken legger du inn denne overføringen i Fiken. 

Steg 1: Opprett en bankkonto 

Klikk på Foretak -> Bankkonto og opprett en bankkonto som du kaller "Vipps". Bruk Vipps-nummeret som bankkontonummer. 

Steg 2: Opprett kvittering/kontantfaktura

Lag en kvittering til kunden gjennom Salg -> Ny faktura. Velg "Kontantfaktura" i nedtrekksmenyen og Vipps-kontoen under "Innbetalt til". 

Legg inn kontaktinformasjon på kunden og varer/tjenester som er solgt. 

Steg 3: Registrer innbetaling/overføring (oppgjør) fra Vipps 

Dette forutsetter at du har fulgt steg 1 og 2 i denne hjelpeartikkelen. 

Under er det to metoder for å legge inn overføringer fra Vipps:

    Velg A) Hvis du har mange overføringer. 

    Velg B) Hvis du har få overføringer.

Alternativ A) Gjennom "Import fra nettbank"

Last ned en CSV-fil fra Vipps sine sider: 

Legg den inn under Annet -> Import fra nettbank og velg Vipps-kontoen. Fiken vil nå komme med forslag på hva som er overføring til banken og hva som er gebyr. Klikk på "Registrer gebyr/innbetaling nedover listen. Øverst i importen vil det være mulig å registrere alle transaksjonene på en gang hvis dette er ønskelig.

Alternativ B) Legg inn oppgjøret manuelt

Når du får oppgjøret fra Vipps legger du dette inn under Annet -> Fri postering slik:

Ofte stilte spørsmål

Hvilke bokføringskrav tilfredsstiller Vipps?

Siden Vipps er likestilt med kort- og kontantbetalinger må du opprette et salgsdokument som sier noe om selve salget. Dokumentasjonen du får fra Vipps sier kun noe om selve betalingen og ikke salget. 

Vipps skriver om dette: Vipps-rapporten du får tilsendt er tilstrekkelig dokumentasjon for selve betalingstransaksjonen, men bedrifter som er bokføringspliktige må selv sørge for å registrere og dokumentere sitt salg etter gjeldende regler, herunder bokføringsregelverket.

Vipps erstatter ikke bedriftens kasseapparat. Hvis loven krever at bedriften din må bruke et kasseapparat for å dokumentere alle salg, så må en betaling med Vipps behandles som et kontantsalg i kasseapparatet eller annet system for dokumentasjon av kontantsalg.

Jeg har kun registrert salgene mine med Vipps og har ikke laget en kvittering?

Er du bokføringspliktig må du ta kontakt med Skatteetaten på telefon 800 80 000 for å spørre om hva du skal gjøre. Send oss en e-post til kontakt@fiken.no når du har snakket med Skatteetatens så hjelper vi videre med hvordan du kan legge dette inn i Fiken. 

Hvem er bokføringspliktig?

- Alle som leverer næringsoppgave

- Alle som leverer mva-melding 

- Alle som er regnskapspliktige (og som må levere årsregnskap)

Det finnes også andre unntak, se her for nærmere informasjon: Bokføringsplikt

Hva gjør jeg med vipps-innbetalinger under "import fra nettbank" på driftkontoen?

Laster du inn oppgjørsfilen som i alternativ A), Velg alternativ handling og ignorer linje

Bruker du alternativ B) i steg 3, velger du alternativ handling og opprett fri postering. Hvis ikke du har opprettet den fri posteringen tidligere. 

Jeg har ENK og vipps-innbetalingene går til min private konto?

Gå under Annet -> Personlig uttak og overfør pengene fra vipps-kontoen til deg privat slik: 

Mer informasjon