Her ser du hvordan du kan legge inn salg som er betalt gjennom privat Vipps. Obs: gjelder kun enkeltpersonforetak. Vær klar over at Vipps-betalinger blir regnet som et kontantsalg

Opprett kvittering/kontantfaktura

Du lager en kvittering til kunden gjennom Salg -> Ny faktura. Velg "Kontantfaktura (kvittering)" i nedtrekksmenyen:

Legg inn kontoen pengene er kommet inn på. Er de kommet inn på en privat konto kan du legge inn "Innbetalt privat".

Legg inn kontaktinformasjon på kunden og varer/tjenester som er solgt. 

Ofte stilte spørsmål

Hvilke bokføringskrav tilfredstiller Vipps?

Siden Vipps er likestilt med kort- og kontantbetalinger må du opprette et salgsdokument som sier noe om selve salget. Dokumentasjonen du får fra Vipps sier kun noe om selve betalingen og ikke salget. 

Vipps skriver om dette: Vipps-rapporten du får tilsendt er tilstrekkelig dokumentasjon for selve betalingstransaksjonen, men bedrifter som er bokføringspliktige må selv sørge for å registrere og dokumentere sitt salg etter gjeldende regler, herunder bokføringsregelverket.

Vipps erstatter ikke bedriftens kasseapparat. Hvis loven krever at bedriften din må bruke et kasseapparat for å dokumentere alle salg, så må en betaling med Vipps behandles som et kontantsalg i kasseapparatet eller annet system for dokumentasjon av kontantsalg.

Pengene kommer inn på min private konto, men jeg overfører de til driftskontoen?

Da kan du legge inn dette som et personlig innskudd under Annet -> Personlig innskudd. 

Hvem er bokføringspliktig?

- Alle som leverer næringsoppgave

- Alle som leverer mva-melding 

- Alle som er regnskapspliktige (og som må levere årsregnskap)

Det finnes også andre unntak, se her for nærmere informasjon: Bokføringsplikt

Jeg har kun registrert salgene mine med vipps og ikke opprettet en kvittering?

Er du bokføringspliktig må du ta kontakt med Skatteetaten på telefon 800 80 000. Send oss en e-post til kontakt@fiken.no når du har snakket med Skatteetaten. Vi hjelper deg videre med hvordan du kan legge dette inn i Fiken.