Hvis du bruker SpareBank 1 bedriftsbank kan du automatisk motta kontoutskrifter og sende betalinger til nettbanken rett fra Fiken. 

Inngå avtale med SpareBank 1

Du aktiverer integrasjon med SpareBank 1 under menyvalget Foretak -> Abonnement/moduler:

Du må klikke på en link for å komme til siden hvor du setter opp avtalen i nettbanken din:

Fyll ut dette skjemaet og signer for å aktivere integrasjonen med Fiken:

Automatisk import fra nettbank

Når integrasjonen med SpareBank 1 er satt opp, vil du automatisk motta kontoutskrifter fra banken din hver uke. Du vil finne disse kontoutskriftene under Annet -> Import fra nettbank. Du kan lese mer om hvordan dette virker i steg 3 i hjelpeartikkelen om Import fra nettbank.

Sende utbetalinger til nettbank

Se her for forklaring av hvordan du gjør dette: Utbetaling til SpareBank 1.

Mer informasjon