I tillegg til vanlig lønn er det ikke unormalt at ansatte får forskjellige goder betalt av arbeidsgiveren. Disse kalles vanligvis for frynsegoder eller naturalytelser. Fordelsbeskatning går ut på at godene som arbeidsgiveren gir til de ansatte har en verdi, og de ansatte må derfor trekkes skatt av denne verdien på samme måte som om den hadde vært utbetalt som vanlig lønn.

Eksempel: Hvis en ansatt får betalt klær som kan brukes privat for 1000 kr av arbeidsgiveren, regnes 1000 kr som ekstra lønn som det må trekkes skatt av. Om den ansatte i følge skattekortet skal betale 30 % skatt, må det derfor trekkes 300 kr ekstra skatt på lønnsutbetalingen.

Det finnes også goder som kan gis til ansatte skattefritt, men her ser vi bare på de som må beskattes (se nedenfor for eksempler på vanlige goder som er skattepliktige).

1. Kjøpet

I de fleste tilfeller er godet som selskapet gir til den ansatte noe som må kjøpes inn. Kjøpet fører du under Kjøp -> Nytt kjøp.

Om selskapet for eksempel kjøper klær til de ansatte fører du kvitteringen først som et kjøp i regnskapet:

2. Lønnsutbetalingen

Verdien av kjøpet legger du til på en lønnslinje på neste lønnsutbetaling. Fiken beregner da automatisk skattetrekket, og legger den nødvendige informasjonen til på a-meldingen:

Vanlige eksempler

Bil

Ansatte som kan bruke arbeidsgiverens bil privat må skatte ut fra en formel som tar utgangspunkt i bilens verdi. Se under "Fri bil" i denne hjelpeartikkelen for hvordan du regner ut dette og legger det inn på lønnsutbetalingen.

Forsikring

Privat helseforsikring har blitt mer vanlig for arbeidsgivere å betale for ansatte, men forsikringer som ansatte kan dra nytte av privat er skattepliktige. Les mer her: Forsikringer.

Utdanning

Ny utdannelse for ansatte er skattepliktig. Kurs for å holde seg oppdatert er skattefritt.

Telefon, internett, osv.

Reglene for dette er forskjellige fra andre fordeler, fordi den ansatte bare må betale skatt av de første 4 392 kr som dekkes hvert år. Hele beløpet over grensen er skattefritt. Les mer her: Kostnader til mobiltelefon og internett for en ansatt.

Avis

Både papiraviser og nettaviser må beskattes av ansatte. Unntak er når avisen er relevant til jobben.

Klær

Bare klær som ikke egner seg til å brukes privat er skattefritt. Andre klær må føres som i eksempelet ovenfor.

Månedskort/-abonnement på kollektivreiser 

Enkeltbilletter på kollektivtransport kan føres som helt vanlige ansattutlegg uten fordelsbeskatning. Du kan også føre et månedskort (hos feks NSB, Ruter, Skyss, Kolumbus osv) som et ansattutlegg, men siden månedskort gir den ansatte en privat fordel, må dette i tillegg fordelsbeskattes.

Som hovedregel skal den ansatte skatte av den fulle summen på månedskortet også om kortet av og til brukes i jobben. Dersom den ansatte feks bruker buss kollektivt til å fra jobb "hver" dag så skal det uansett skattes av hele beløpet. I noen unntakstilfeller kan de skattes av kun 50% av summen om det sjeldent brukes privat, eller 0% av summen om den ansatte kan sannsynliggjøre at det aldri brukes privat.

Mer informasjon