Bankkontoen din og det som skjer på den er den del av regnskapet ditt. Med andre ord skal de samme inn- og utbetalingene som har skjedd i virkeligheten også ligge i Fiken. Dersom dette er rett så vil saldo i banken og saldo i regnskapet være likt. Bankavstemming er å sjekke at dette faktisk er tilfelle. Dersom det er et avvik her, må man først finne hvilken dato feilen(e) oppstår, og deretter forsøke å rette opp feilen(e).

Hvis du har bankintegrasjon aktivert er det enda enklere finne feilen ved å følge denne artikken: Finne feil i bankavstemming (med bankintegrasjon).

Steg 1: Sjekk inngående saldo

Inngående saldo viser hva som stod på konto ved starten av perioden du avstemmer for. Sjekk at inngående saldo er lik i Fiken og på kontoutskriften: 

Hvis ikke disse saldoene stemmer overens, ligger feilen i en tidligere periode. Klikk deg inn på en tidligere periode under Annet  ⟶  Bankavstemming og begynn fra steg 1. 

Steg 2: Gå gjennom linjene 

På venstre side ser du alle betalinger du har registrert i Fiken, på høyre side ser du hva som faktisk har skjedd i virkeligheten på bankkontoen din. Hvis du har veldig mange transaksjoner kan det være lurt å dele bankavstemmingen opp i kortere perioder, les om det her: Bankavstemming - Endre til en kortere periode.

Kontroller linje for linje nedover og sjekk at tallene er like på høyre og venstre side. Hvis du vil kan du klikke på det lille "merkelapp"-ikonet til høyre for å endre farge på linjene etter hvert som du går gjennom dem. Det vil si at du "krysser ut linjene" etter hvert som du blir ferdige med dem, og dermed lettere kan holde oversikten over hvilke linjer du vet er korrekte, er usikker på eller vet er feil.

1: Her er et eksempel på at det er blitt registrert feil beløp på gebyret, i Fiken står det 64 kroner mens i kontoutskriften fra banken står det 46 kroner.

2: Her er et eksempel på at det er glemt å legge inn et kjøp i Fiken. Utgiften finnes på høyre side i kontoutskriften fra banken, men det er ikke ført inn i Fiken enda og gir derfor differanse i utgående saldo.

Steg 3: Rett feilen

Når du finner feilen(e), må disse rettes før du kan gå videre med å avstemme kontoen. 

Se egen hjelpeartikkel om Bankavstemming - rette feil.

Når utgående saldo er lik i Fiken og banken kan du klikke på "Avstem". 

Før du klikker på avstem i steg 3 er det veldig viktig at differansen mellom utgående saldo i regnskapet (Fiken) og i nettbanken (kontoutskriften) er 0.

Hvis du fortsatt ikke finner ut av feilen etter å ha lest denne hjelpeartikkelen, send oss en e-post til kontakt@fiken.no med en forklaring og skjermbilde på hva som blir feil, så skal vi prøve å hjelpe deg videre.