Fiken kan automatisk ta seg av oppfølging av ubetalte fakturaer for deg. På den måten vil purringer og betalinger gå ut automatisk dersom fakturaen ikke blir betalt.

For å bruke dette, må du ha en OCR-avtale med banken din og aktivert modulen for OCR/KID under Foretak -> Abonnement/moduler i Fiken. Les mer om det her: KID//OCR. NB! Merk at dette bare vil skrus på automatisk for fakturaer som opprettes etter du har aktivert funksjonen.

Funksjonen for automatisk purring aktiverer du under Foretak -> Foretaksinnstillinger:

Klikk på "Aktiver automatisk purring", så vil du få tre valg for automatisk purring:

"Rolig", "Anbefalt" og "Tett" angir hvor tidlig etter forfall du vil at betalingspåminnelser skal sendes ut, og hvor kort tid etter forfall fakturaene skal sendes til ekstern oppfølging (inkasso). 

  • "Tett" angir det alternativet med de minste antall dager (3) før en betalingspåminnelse sendes, færrest antall betalingspåminnelser (1), og det minste lovlige antall dager (14) før fakturaene sendes til ekstern oppfølging (inkasso).
  • "Rolig" angir at kundene skal ha flere dager (7) mellom betalingspåminnelsene, flere betalingspåminnelser (3), og flere dager (28) før fakturaene sendes til ekstern oppfølging (inkasso). 
  • "Anbefalt" angir en mellomting mellom disse to alternativene, og er det vi anbefaler våre kunder.

Trykk "Lagre innstillinger" når du har valgt det alternativet som passer deg best. Du får da se dette vinduet:

Her kan du angi om betalingspåminnelsene skal sendes som EHF/e-post eller brev, og om det skal sendes SMS i tillegg. Trykk "Bytt purringsplan" for å velge en annen plan (forrige skjermbilde), eller "Lagre innstillinger" for å lagre dine valg.

Hvis du ikke har laget en avtale med Svea enda, kan ikke forfalte fakturaer sendes til ekstern oppfølging (inkasso). Du blir derfor eventuelt minnet på at du må lage en avtale med Svea.

Automatisk fakturaoppfølging (betalingspåminnelser og ekstern oppfølging) vil nå være aktivert for alle fakturaer du sender fra Fiken som ikke blir betalt innen forfallsdato.

Du kan selvfølgelig når som helst skru av dette eller endre innstillingene under Foretak -> Foretaksinnstillinger.

Mer informasjon