I Fiken er det mulig å automatisk få forskjellige type varsler som kan være relevante for ditt regnskap på e-post. 

Dette kan du styre fra Foretak    Foretaksinnstillinger, fane "Varslinger".
Huk av for hvilke ting du ønsker bli varslet om. Valgene vil variere avhengig av organisasjonsform på foretaket ditt (AS, ENK eller annet), om foretaket er mva-registrert eller om lønnsmodulen er aktivert:

Hvis du ønsker å legge til flere mottakere av varslinger, klikker du på "Legg til mottaker". For å endre eller slette en allerede opprettet mottaker, klikk på endre-/søppelbøtteikonet bak e-postadressen.