Bankkontoen din og det som skjer på den er den del av regnskapet ditt. Med andre ord skal de samme inn- og utbetalingene som har skjedd i virkeligheten også ligge i Fiken. Dersom dette er rett så vil saldo i banken og saldo i regnskapet være likt. Bankavstemming er å sjekke at dette faktisk er tilfelle. Dersom det er et avvik her, må man først finne hvilken dato feilen(e) oppstår, og deretter forsøke å rette opp feilen(e).

NB! Denne artikkelen forutsetter at du har bankintegrasjon aktivert. Dersom du ikke har dette, kan du lese hvordan du retter opp feil med bankavstemming her: Rette feil i bankavstemming.  

Steg 1: Sjekke utgående saldo 

Når du gjør en bankavstemming (Annet -> Bankavstemming) vil en eventuell differanse mellom banken og Fiken vises under Utgående saldo:

Steg 2: Sjekk når feilen oppstår

For å finne datoen(e) differansen oppstår, klikk her: 

Du vil se en oversikt over saldo i regnskapet (Fiken) og saldo i nettbanken dag for dag. I dette tilfellet oppstod differansen 30.09.19. 

Lukk vinduet og se nærmere på datoen differansen oppstod. Hvis det er flere føringer samme dag, kan du klikke på det lille "merkelapp"-ikonet til høyre for å merke linjen med en farge for din egen oversikts skyld (f.eks merke linjene du vet er riktige med grønt).

I dette eksempelet ser vi at differansen kommer på grunn av en inntekt som ikke lagt inn i Fiken.

Steg 3: Rett feilen

Det er to måter å rette feilen ved en bankavstemming når du har bankintegrasjon aktivert: 

1. Se egen hjelpeartikkel om å rette feil direkte gjennom bankavstemmingen: Bankavstemming - rette feil.

2: Rette opp feilen med å gå tilbake til funksjonen "Import fra nettbank" og bruke kontoutskriften som utgangspunkt.
Gå til Annet    Import fra nettbank for å se kontoutskriftene du har fått fra nettbanken din. Hvis du allerede har gjort en "Import fra nettbank" og markert kontoutskriften som "Ferdig", må du klikke på "Vis ferdige" for at den skal komme frem. Klikk på "vis utskrift" for å se kontoutskriften:

Naring;r du finner linjen i kontoutskriften som mangler i bankavstemmingen, kan du velge om du vil bruker alternativet som Fiken foreslår, i dette tilfellet "Opprett nytt salg til Infinitum AS" eller et av valgene under "Alternative handlinger".

Når feilen er rettet klikker du på "Ferdig" under bankimporten og velger fortsett med avstemming. 

Når selve differansen går i null kan du klikke på "Avstem"Og du er ferdig med bankavstemming for gjeldene periode.

NB! Før du klikker på avstem i steg 3 er det veldig viktig at "Differanse saldo regnskap og saldo nettbank" er 0, hvis ikke er det fortsatt noe som er feil.

Hvis du fortsatt ikke finner ut av feilen etter å ha lest denne hjelpeartikkelen, send oss en e-post på kontakt@fiken.no med en forklaring og skjermbilde på hva som blir feil, så skal vi prøve å hjelpe deg videre.

Mer informasjon